Kazakistan – Türkiye İlişkilerinin Geleceği Uluslararası Sempozyumu


Kazakistan – Türkiye İlişkilerinin Geleceği Uluslararası Sempozyumu

24 Haziran 2023

KAZAKİSTAN –TÜRKİYE  İLİŞKİLERİNİN  GELECEĞİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU (01 – 03 Kasım 2013 / Almatı / Kazakistan)

(01-03 Kasım 2013 / ALMATI)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Stratejik Düşünce Enstitüsü ve Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Orta Asya Araştırma Enstitüsü işbirliğinde 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde Kazakistan’ın Almatı şehrinde “Kazakistan-Türkiye İlişkilerinin Geleceği “ konulu uluslararası sempozyum düzenlendi. Yoğun bir katılımla başlayan sempozyumun açılışında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk İşbirliği Kalkınma Ajansı Başkanı Serdar ÇAM, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Suphi Atan, SDE Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Eski Büyükelçi ve Senatör Prof. Dr. Adil Ahmetov, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Akgül, Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yerlan Sıdıkov, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selahattin Balcı, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Musa Yıldız birer selamlama konuşması yaptılar.

Ardından Siyaset ve Diplomasi Konulu oturuma geçildi. Prof. Dr. Birol Akgün’ün yönettiği oturumda Tarihsel süreçte Türkiye – Kazakistan İlişkileri, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin Türk dünyasındaki rolü, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin uluslararası sistem ve bölgesel düzeydeki etkileri, Türkiye’nin dış politikadaki değişimi ve Orta Asya politikası, Avrasyacılık: Türkiye ve Kazakistan izdüşümleri konularında sunumlar yapıldı.

Kısa bir aradan sonra Tarihsel Miras ve Ortak Gelecek konulu ikinci oturuma geçildi. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan yönettiği bu oturumda Osmanlının Orta Asya Politikası: Sultan II. Abdülhamit ve Türk Dünyası, Türkiye’de Kazakistan Tarihi ve İlişkileri Üzerine Yapılan Çalışmalar (1991-2013), Türkiye-Kazakistan Arasında Ortak Tarih ve Kültürel Araştırmalar için Öneriler, Ortak Kültürel Miras ve Destanlar konuları ele alındı.

Daha sonra Uluslararası İlişkiler konulu birinci günün son oturumuna geçildi. Doç. Dr. Turgut Demirtepe’nin yönettiği bu oturumda Türkiye’nin Küresel Vizyonu, Perspektifi ve Öncelikleri, Orta Asya’daki Türkî Cumhuriyetlerin Entegrasyonu, Türkiye’nin Demokrasi Tecrübesi, Türkiye-Kazakistan İlişkilerinin Tarihsel Arka Planı, Kazakistan ve Orta Asya’da TİKA Faaliyetleri irdelendi.

İkinci günün ilk oturumunun konusu Ekonomik ve Ticari İlişkiler idi. Doç. Dr. Nevzat Şimşek’in yönettiği bu oturumda Kazakistan’da Beşeri Sermaye-Coğrafya İlişkisi, Türkiye’nin Ekonomik Dönüşümü, Türkiye-Kazakistan İlişkilerinde Medyanın Rolü, Türkiye Kazakistan Ekonomik İlişkilerinde Turizmin Yeri ve Geleceği, Reel Sektör ve İş Dünyası İlişkileri masaya yatırıldı.

Ardından Kültür ve Eğitim İlişkileri konulu oturama geçildi. Doç. Dr. Janat Momınkulov’un yönettiği bu oturumda Kazak ve Türk Dünya Perspektiflerinde Medeniyet Kodları, 1990 Sonrası Kazakistan-Türkiye Eğitim İlişkileri, Kazakistan-Türkiye Üniversiteler Arası İlişkiler, Anadolu ve Orta Asya Arasındaki Kültür Köprüsünün Yeniden İnşası , YTB ve Türkiye Bursları  hakkında bilgiler sunuldu. 

Küresel Stratejik Konum konulu beşinci oturumu ise Doç. Dr. Ahmet Uysal yönetti. Bu oturumda ise, ABD’nin Orta Asya Politikasında Kazakistan, Çin’in ve Rusya’nın Kazakistan Politikaları, Türkiye-Kazakistan Stratejik Ortaklığının Avrasya Jeopolitiğine Etkisi, Güvenlik Alanında Türkiye-Kazakistan Politikası konuları incelendi.

Bölgesel Stratejik Konum konulu  altıncı oturumu ise Dr.Raşit Tacibayev yönetti. Kazakistan’ın Orta Asya’daki Jeopolitik Dinamikleri, Uluslararası Örgütlerin Yeniden Yapılanmasında Kazakistan ve Türkiye’nin Yaklaşımları, Kazakistan’ın Jeopolitik Konumu, Son Dönem Türkiye’nin Orta Asya Politikası ve Kazakistan konuları tartışıldı.

Arkasından Değerlendirme Oturumuna geçildi. Bu oturumda Prof.Dr.Derya Örs, Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Prof. Dr. Nurlybek Seyitkulov, Prof. Dr. Ahat Andican, Prof. Dr. Çağrı Erhan, Doç. Dr. Erkin Ekrem sempozyumu geneline ait gözlemlerini ve değerlendirmelerini aktardılar. Sonuç bildirgesinin okunmasıyla sempozyum sona erdi.

Özetle bu sempozyum ile  ekonomik, siyasi ve toplumsal gelişmeler ışığında Kazakistan-Türkiye ilişkileri değerlendirerek iki ülke arasındaki diyalogun gelişimine ve  katkı sağlanmış oldu. Ayrıca Sovyetlerin dağılmasından günümüze Orta Asya’daki jeopolitik dönüşümde Türkiye ile küresel ve bölgesel güçlerin etkisi tartışılarak önümüzdeki süreçte yapılması gerekenler üzerine fikir üretilmiş oldu.

SONUÇ BİLDİRİSİ

 PROGRAM

ORGANİZASYON PROGRAMI

KATILIMCI LİSTESİ