IX. Uluslararası Atatürk Kongresi


IX. Uluslararası Atatürk Kongresi

25 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet’in kuruluş ve gelişme sürecindeki olayların bugüne olan etkilerini ve geleceği şekillendirmedeki olası rollerini bilimsel yaklaşımla incelemek; bunun sonucunda elde edilen bilgi, belge, yorum ve sentezleri Türk ve dünya kamuoyuna sunmak amacıyla dört yılda bir olmak üzere Uluslararası Atatürk Kongresi düzenlenmektedir.

8’incisi Azerbaycan’ın Gence şehrinde 2015 senesinde düzenlenen kongrenin 2019 yılında 9’uncusu düzenlenecektir. Milli Mücadele’nin 100. yılına denk gelen kongrede başta Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi olmak üzere iktisat, hukuk, siyaset bilimi, eğitim, kültür, din, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, felsefe gibi toplumu ilgilendiren tüm konulara yer verilecektir.

Kongre konu başlıkları, katılım koşulları ve diğer hususların belirlenmesi amacıyla 28 Eylül 2018 tarihinde, Kongre Düzenleme Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Kongreye dair duyurular, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfası ile sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.