İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100.Yılı: Türk Kültür Coğrafyasında İstiklal Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu


İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100.Yılı: Türk Kültür Coğrafyasında İstiklal Mücadeleleri Uluslararası Sempozyumu

29 Haziran 2023

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜNÜN 100.YILI: TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA İSTİKLAL MÜCADELELERİ

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

(22-24 Kasım 2021 / ANKARA)

12 Mart 2021 tarihinin, İstiklal Marşı’nın Meclis tarafından kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması nedeni ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi iş birliğinde 22-24 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da “İstiklal Marşı`nın Kabulünün 100.Yılı: Türk Kültür Coğrafyasında İstiklal Mücadeleleri” konulu bir sempozyum düzenlenecektir.

20.yüzyılda yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel değişim ve dönüşümler tüm devletleri, milletleri ve toplulukları derinden etkilemiştir. Bu değişim ve dönüşümlerden etkilenen en önemli bölgelerden biri de kadim Türk mirasının egemen olduğu coğrafyadır. Sibirya’dan Balkanlara, Uzak Asya’dan Anadolu’ya kadar Türk halklarının yaşadıkları coğrafya, bu dönüşümün önemli bir parçası hâline gelmiştir.

Bu sempozyumdaki temel amaç, Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin sembolü haline gelen İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin arka planını ve etkilerini ortaya koymak, 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar Türk dünyasında meydana gelen istiklal mücadelelerini  ve bunların sonuçlarını muhtelif açılardan ele alarak farklı bakış açılarıyla incelemektir.

Sempozyumda sunulacak bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış, makale, kitap, kitapta bir bölüm,  bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında yayımlanmamış ve işlenmemiş olması gerekmektedir.

SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ

  • Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Millî Marşlar
  • İstiklâl Marşı’nın TBMM’de Kabul Edilmesi: Siyasî, Tarihî ve Psikolojik Arka Planı
  • İstiklâl Marşı’nın Edebî ve Sanatsal Yönü
  • Türk Dünyasında İstiklâl Marşları

TÜRK KÜLTÜR COĞRAFYASINDA YAŞANAN İSTİKLÂL MÜCADELELERİ

  • Bağımsız Türk Devletlerinde İstiklâl Mücadeleleri
  • Özerk Türk Cumhuriyetlerinde İstiklâl Mücadeleleri
  • Diğer Türk ve Akraba Topluluklarında İstiklâl Mücadeleleri

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler  ve diğer bilgiler Kurumun atam.gov.tr uzantılı web sayfasında yer almaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının  en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 04 Ağustos 2021 tarihi mesai bitimine kadar https://tamga.gov.tr/istiklalmucadeleleri adresine göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum Bilim Kurulu’nu oluşturan hakemler tarafından bildiri özetlerinin değerlendirilmesinden sonra kabul edilenler ilan edilerek tam metinler istenecektir.

Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri Sempozyumu düzenleyen Kurumlar tarafından karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Başvuru için:https://tamga.gov.tr/istiklalmucadeleleri

KATILIM KOŞULLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ