‘‘İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100.Yılı: Türk Kültür Coğrafyasında İstiklal Mücadeleleri Paneli”


‘‘İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100.Yılı: Türk Kültür Coğrafyasında İstiklal Mücadeleleri Paneli”

29 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle 23 Kasım 2021 tarihinde çevrim içi olarak ‘‘İstiklal Marşı’nın Kabulünün 100.Yılı: Türk Kültür Coğrafyasında İstiklal Mücadeleleri” konulu bir panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmalarını; Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali ÇAKMAK ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN yaptı.

Panelin açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi. 2 salonda arka arkaya düzenlenen 2 oturumda 7 sözlü sunum yapıldı.

Panelin ilk oturumuna; Doç. Dr. Murat KÖYLÜ ve Dr. Murat Kütükçü’nün Kırgız Halkının Bağımsızlık İsyanıyla başlayan süreçle ilgili sunumuyla başlandı. Daha sonra Dr. Aynura PASHAYEVA’nın Azerbaycan Basın Tarihinde İstiklal Mücadeleleri, Doç. Dr. Sezen Kılıç’ın Azerbaycan Gazetesindeki İstiklal Mücadelesi Yönlendirmeleri ve Hakan DUMLU’nun Arnavut Milliyetçiliği ve Kosovalı Kimliği konularını ele alındığı sunumlarıyla devam edildi.

Panelin ikinci oturumuna; Öğr. Gör. Sevcan BAŞBOĞA Özen’in Erken Cumhuriyet Dönemi Süreli Çocuk Yayınlarında Milli Kimlik İnşasının Önemli Sembolleri: Vatan ve Millet Kavramları ile Bayrak ve Ulusal Marş sunumuyla başlandı. Daha sonra Öğr. Gör. Ali Akyıldız’ın İstiklal Marşı’nın Bestesi Üzerine Hayat Dergisindeki Görüşler ve Doç. Dr. Erol EVCİN ’in Atatürk Döneminde Bolu’da Kutlanan Zafer Bayramı sunumlarıyla devam edildi.

Panel sonunda katılımcıların yapılan sunumlarla ilgili soruları cevaplandı.