İktidara müdahaleler ve darbeler sempozyumu Yozgat’ta yapılacak


İktidara müdahaleler ve darbeler sempozyumu Yozgat’ta yapılacak

24 Haziran 2023

Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Bozok Üniversitesi iş birliğiyle 21-23 Mart 2018 tarihlerinde Yozgat’ta “19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Uluslararası Sempozyumu” yapılacak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; Sempozyumda 19. yüzyıl başlarından günümüze asker, medrese, üniversite; adlî ve idarî bürokrasi, basın gibi kurum ve kuruluşların rol aldığı iktidara müdahaleler ele alınacaktır. Darbelerin ülkemize kaybettirdikleri, demokrasinin gelişip kökleşmesinde oluşturduğu olumsuz gelenek, tarihten günümüze iktidarlara yapılan müdahaleler, sebep ve neticeleri konularında 52 bildiri sunulacak ve tartışılacak.

Sempozyumda sunulan bildiriler kitap haline getirilip kamuoyunun istifadesine sunulacak.