İki yeni sempozyum kitabı Merkezimiz yayınları arasında yerini almıştır.


İki yeni sempozyum kitabı Merkezimiz yayınları arasında yerini almıştır.

28 Haziran 2023

Atatürk Araştırma Merkezi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Ankara Üniversitesi Karşılaştırmalı Medeniyet ve Barış Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğinde, “Halide Edip Adıvar’ın Ölümünün 50. Yıldönümü Anısına – Uluslararası Medeniyet ve Kadın Kongresi” düzenlenmiştir.
Bu kongre kapsamında iki temel konu, yani “Medeniyet” ve “Kadın” konuları inceleme, fikir ve tartışma alanları disiplinler arası ve uluslararası karşılaştırmalar yoluyla ele alınmıştır. Kongrede sunulan bildirilerden oluşan bu eserde; bir yandan tarih boyunca ifade ettiği anlam ve kapsam açısından medeniyete ilişkin tartışmalar, kaleme alınan eserler, medeniyeti ilgilendiren politika, kuram ve uygulamalar, medeniyet üzerine yazan düşünürler ve ifade edilen düşünceler gibi muhtelif konular hem barış hem de savaş dönemlerinde, ulusal ve uluslararası örnekleriyle incelenirken diğer yandan da çağlar boyunca kadının ailevi, hukuki, bilimsel, sanatsal, siyasal, kültürel ve sosyo-ekonomik alanlardaki yeri ve önemi değerlendirilmiştir.


Eskişehir Valiliği, Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü ve Atatürk Araştırma Merkezi işbirliğinde “Kuruluşundan 90.Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu” düzenlenmiştir.
Türkiye Cumhuriyetini dünden bugüne tarihi sürecini bütün yönleriyle değerlendirmek üzere düzenlenen sempozyuma çerçevesinde Cumhuriyetin kuruluş ve gelişim sürecinin, tarihî, siyasî, sosyal, kültürel ve ekonomik mahiyetinin akademik bir anlayışla ortaya konulması amaçlanmıştır.
Sempozyumda sunulan bildirilerin yer aldığı bu eserin bilgi üretimine katkı sağlayacağı, yeni bakış açıları sunacağı ve ülkemizin yakın dönem tarihine ışık tutacağı umulmaktadır.