HİDAYET ORUCOV’un “HAYDAR ALİYEV VE AZERBAYCAN’DA MİLLİ SİYASET” isimli kitabı Merkezimiz yayınları arasında çıkmıştır.


HİDAYET ORUCOV’un “HAYDAR ALİYEV VE AZERBAYCAN’DA MİLLİ SİYASET” isimli kitabı Merkezimiz yayınları arasında çıkmıştır.

27 Haziran 2023

HAYDAR ALİYEV VE AZERBAYCAN’DA MİLLİ SİYASET

HİDAYET ORUCOV

Eserde, dünyaca ünlü siyasetçi, büyük devlet adamı, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in siyasi biyografisinden ziyade, yaşamının daha önemli bir boyutunu oluşturan milli siyaset alanındaki çalışmaları araştırılmakta ve yorumlamaktadır.

Yazar, geride bırakılan asrın son on yılı içerisinde Azerbaycan milli varlığının maruz kaldığı önemli tarihi kargaşalar arka planında Haydar Aliyev’in milli siyaseti şekillendirmesini ve milli siyaset politikalarını uygulamasını ortaya koymaktadır.

Aşırı derecede merkezileştirilmiş Sovyet rejiminin sınırlı imkânlarından büyük maharetle yararlanarak Azerbaycan’da milli şuurun ilerlemesi, aydınların, özellikle de milli ruhun esas taşıyıcıları olan sosyal alanlarda çalışan aydınların baskı ve sıkıştırılmalardan korunması, kültürün, bilimin, eğitimin geliştirilmesi, zengin milli kültürün korunması, devlet yönetiminin bütün alanlarında milli kadroların ağırlığının artırılması, güçlü sanayi ve tarım potansiyeli oluşturulması, bugünkü bağımsız Azerbaycan’da gerçekleştirilen çok yönlü ve geniş ölçekli milli siyaset için tarihi hazırlık çalışmaları olarak değerlendirilmektedir. Kitapta, ayrıca bu siyasetin milli bağımsızlık görüşü ve uygulaması, demokratik Azerbaycan toplumunun dünyaya entegrasyon süreci incelenmektedir.

Eserin felsefi ve siyasi yayıncılık üslûbuyla düzgün ve açık bir dille yazılması, özel mesleki eğitim almayanlar için çok güç bir alanın, milli siyaset alanının meselelerinin geniş okuyucu kitlesi tarafından rahat anlaşılmasına imkân sağlamaktadır.

Bu kitap; siyasi araştırmalarla uğraşan bilim adamları, yükseköğretim mensupları, öğrenciler, genel ifade ile geniş okuyucu kitlesi için kaleme alınmıştır.