Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu


Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu

24 Haziran 2023

Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu

(8-10 Mayıs 2014 / TRABZON)

Trabzon’un yetiştirdiği çalışkan evladı, Cumhuriyet Dönemimizin kıymetli bir değeri, çok cepheli kişiliğe sahip Mahmut Goloğlu yaşı itibarıyla, doğduğu tarih itibarıyla yeni bir devrin açılışına, kapanan bir devrin acılarına, yıkımına şahitlik etmiştir. Esasen Hukuk tahsili yapmış olan Goloğlu tarih eğitimi almadığı halde 67 yıllık ömrünü tarihe hasretmiştir. Tarih araştırmacılarında olması gereken merak ve sabır kendisinde fazlasıyla mevcuttur. Goloğlu temel bir donanıma da sahiptir. Aldığı eğitim gereği Tarih araştırmalarının olmazsa olmazı, kaynak dili olan Osmanlıca Türkçesine ve inceliklerine vakıf olarak yetişmiştir. Millî Mücadele sürecinde çocukluğunu geçiren Goloğlu, dönemin kahramanları ile birebir görüşme imkanı da bularak yaşananları birinci ağızdan naklederek çok önemli katkılarda bulunmuştur. Gerçeği yalnızca gerçeği öğrenmek isteyen kuşakların varlığına inanan Goloğlu, bütün gayretiyle hakikatin peşinden gitmiştir.

Bu değerli şahsiyeti ve ilmi faaliyetlerini derinlemesine irdelemek adına; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü işbirliği ile düzenlenen “Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu” 08-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında 47 Akademisyenin katılımıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde ulusal düzeyde gerçekleştirilmiştir. 2 gün süren Sempozyum, Hasan Turan ve Nihat Turan Salonlarında 4’er oturum ve son olarak Değerlendirme Oturumu ile icra edilmiştir. Sempozyumda: Tarihçi, Siyasetçi ve Hukukçu kişiliğiyle Goloğlu; eserleri ve Türkiye’de Tarih yazımına etkileri ile Goloğlu, Trabzon ve Karadeniz Tarih Araştırmacılığı yönüyle Goloğlu, Atatürk İlkelerine Bakışı ile Goloğlu, Parlamenter Faaliyetleri ile Goloğlu konuları derinlemesine ele alınmıştır.