Hatay’ın Anavatana Katılışı


Hatay’ın Anavatana Katılışı

25 Haziran 2023

Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olan Hatay, Anadolu’yu Çukurova vasıtasıyla Suriye ve Filistin’e bağlayan yolların kavşağında bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine giren Hatay,  pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bunun izlerini de günümüze taşımıştır.

Mondros Mütarekesi sonrası işgal edilen Hatay, 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Anlaşması ile sınırlarımız dışında kalmıştır. II. Dünya Savaşı öncesi oluşan ortamı iyi değerlendiren Türkiye Cumhuriyeti, Hatay meselesini tekrar gündeme getirmiştir. Hatay, bizzat Atatürk tarafından tespit edilen siyaset ile önce bağımsızlığına kavuşmuş daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına dâhil olmuştur.  Hatay meselesi, hastalığının en ağır dönemlerinde dahi Atatürk’ün bizzat ilgilendiği konuların başında gelmiştir. Hatay’ın, “Hatay Cumhuriyeti” olarak bağımsızlığını gören Atatürk, 1939’daki anavatana katılışını ise görememiştir.

2019 senesi, Hatay’ın anavatana katılışının 80. yıl dönümü. Nisan 2019’da Başkanlığımız ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliğiyle Hatay konulu bir uluslararası sempozyum düzenlenecektir. Düzenlenecek sempozyumda hem kadim geçmişi hem de tarihimiz açısından önemli bir yeri olan Hatay tarihî, coğrafî, idarî, siyasî, ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden ele alınacaktır.

2 Ekim 2018 tarihinde Düzenleme Kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Sempozyum ilânı ve diğer tüm duyurular Başkanlığımızın genel ağ sayfası ile sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.