Geçmişten Günümüze Malatya -Kent, Kültür ve Kimlik – Sempozyumu / 14-16 Nisan 2016 / Malatya


Geçmişten Günümüze Malatya -Kent, Kültür ve Kimlik – Sempozyumu / 14-16 Nisan 2016 / Malatya

28 Haziran 2023

DUYURU IV

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma merkezi Başkanlığı ve İnönü Üniversitesi Rektörlüğü iş birliğinde  14-16 Nisan 2016 tarihlerinde Malatya’da düzenlenecek olan “Geçmişten Günümüze Malatya” uluslararası sempozyumunun hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Sempozyuma katılacak olanların  uçuş ve konaklama rezervasyonlarının yapılmasına başlanmıştır. Bu kapsamda  Malatya’ya  uzak olan Ankara, Afyonkarahisar, İstanbul, İzmir, Edirne, Manisa, Bolu, Isparta, Uşak, Burdur, Antalya, Kırıkkale, Kütahya, Rize, Balıkesir, Ordu, Denizli, Konya, Niğde, Erzincan, Erzurum, Ardahan illerinden katılacak olanların hava yoluyla seyahat etmeleri öngörülmekte olup rezervasyonlar Merkezimizin yetkilendirdiği Turizm firması aracılığıyla yapılacaktır.

Adıyaman, Diyarbakır, Erzincan, Batman, Muş, Sivas,  Elazığ,  Bitlis,  Tunceli, Kahramanmaraş, Tokat, Bingöl, Muş,  illerinden katılacak olanların ise Karayolu ile Malatya’ya transferleri öngörülmektedir. Karayolu ile Malatya’ya gelecek olan katılımcıların seyahatlerini kendilerinin planlaması gerekmektedir.

İlgililere saygıyla duyurulur.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

SEMPOZYUM PROGRAMI

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MALATYA / KENT-KÜLTÜR-KİMLİK SEMPOZYUMU

14-16 Nisan 2016 / MALATYA

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,  ve İnönü Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile 14-16 Nisan 2016 tarihlerinde Malatya’da “Geçmişten Günümüze Malatya / Kent-Kültür-Kimlik” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en gelişmiş kentleri arasında sayılan Malatya, sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yönleriyle her geçen gün büyümekte ve çevre illere vizyon sağlamaktadır. Kongre’yle; Malatya’nın tarihi, edebi, kültürel, sosyolojik, beşeri, felsefî ve iktisadi meseleleri “kent-kültür-kimlik” temaları ekseninde işlenme imkânı bulunacaktır. Malatya; sahip olduğu halk kültürü ürünleri, folklorik özellikleri, tasavvuf geleneği, iz bırakan mutasavvıfları, yetiştirdiği şahsiyetleri, kentleşme tecrübesi ve tarihi varlığı ile geçmişten günümüze Anadolu’nun önemli duraklarından biri olmuştur. Dünyaca ünlü kayısısı, Cumhuriyet’in kuruluşuyla beraber günden güne gelişen sanayisi, ekonomik hayatı ve turizm potansiyeli ile kalkınmasına hız katmaktadır.

Malatya üzerine yapılan çalışmaların sunulacağı Sempozyum ile kentin tanıtımına katkı sağlanacak bilimsel bakış açılarıyla elde edilen bulgular çeşitli yönleriyle değerlendirilecek ve ileriye yönelik stratejiler oluşturulacaktır.

Bildiri konularının orjinal olması, başka bir yerde sunulmamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Sempozyumda sunulacak bildiri konuları aşağıdaki başlıklarla sınırlı olmamakla birlikte şöyle olacaktır:

Kent Tarihi

 • Tarih Öncesi Dönemler; Arkeoloji
 • Osmanlı Öncesi
 • Osmanlı Dönemi
 • Cumhuriyet Dönemi

Kent Ekonomisi

 • Tarım
 • Kayısı
 • Sanayi
 • Ticaret
 • Tüketim ve Yoksulluk

     Kent Kültürü

 • Edebiyat
 • Folklor Ürünleri
 • Eğitim
 • Turizm
 • Spor
 • Müzik
 • Tarihi Eserler ve Mimari
 • Coğrafya
 • Tarihi Şahsiyetler (Dini, Siyasi ve Edebi Kişilikler)

     Kent Kimliği

 • Sosyal Hayat
 • Demografik Hareketlilik
 • Sağlık
 • Çevre Koruma ve Kentleşmenin Etkileri
 • Üniversite ve Kent

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda belirtilen konular öncelikli olmak üzere yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı çalışmaları ile aramızda görmek arzusundayız.

KATILIM KOŞULLARI

SEMPOZYUM KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

BAŞVURU FORMU

TAAHÜTNAME

CERTIFICATION

International Symposium on Malatya from the Past to Present / City-Culture- Identity / 14-16 April 2016 / Malatya

SEMPOZYUM AFİŞİ