Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi ve Atatürkçü Düşünceye Saldırının Nedenleri


2 Aralık - 2 Aralık 1999   |   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti