I. Türkiye-Azerbaycan İlişkileri Çalıştayı (Bağımsızlık Dönemi Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinin 20 Yılı, Bağımsızlık Döneminde Tarih ve Arşiv Çalışmaları, Bağımsızlık Döneminde Sosyo-Ekonomik İlişkiler, Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde Ermeni Meselesi, Türkiye-Azerbaycan İlişkilerinde Gelecek Perspektifi)


24 Mayıs - 25 Mayıs 2012   |   Ankara