Atatürk İlke ve İnkılapları” dersi vermek üzere eğitici personel istendiği bildirilmiştir.


9 Mart - 10 Mart 2010   |   Ankara