Atatürk İlke ve İnkılapları dersi vermek üzere eğitici personel görevlendirilmesi.


8 Mart - 8 Mart 2010   |   Ankara