Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak Ve Değerler Eğitimi konulu kitap Atatürk Araştırma Merkezi yayınları arasında çıkmıştır.


Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak Ve Değerler Eğitimi konulu kitap Atatürk Araştırma Merkezi yayınları arasında çıkmıştır.

28 Haziran 2023

Eğitimde Gelecek Arayışları Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi konulu kitap Atatürk Araştırma Merkezi yayınları arasında çıkmıştır.

Atatürk Araştırma Merkezi,  Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalmasının etkili insan kaynakları yetiştirilmesiyle yakından ilişkili olduğunun bilincindedir. Bu bilinçle bir yandan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden süreci araştırma kapsamına alırken, diğer yandan da mevcut durumla geleceğe nasıl ulaşılabileceği üzerinde durmaktadır.

Mevcut durum incelendiğinde Türkiye’de yeterli alt yapı ve insan kaynağının oluştuğu ve kaliteli eğitim hizmeti önünde her hangi bir engelin kalmadığı gözlemlenmektedir. Artık Türkiye’deki eğitimci akademisyenlerin yerel düşünüp evrensel bilgi üretmeye yönelmeleri gerekmektedir. Tercüme bilgiden çok yerel bilgi üretme alışkanlığının bireysel veya kurumsal olarak geliştirilmesi, değerler ile yoğrulmuş eğitim uygulamalarının yeni bilimsel bilgi ile kurgulanması son derece önemlidir. Artık bu topraklarda da  dünya çapında üne kavuşmuş yerli okulların kurulup gelişmesine bilgi desteği ile insan kaynağını yetiştirmenin tam zamanıdır.

Bu gerçekten hareketle Merkezimiz ve Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi iş birliği ile  16-18 Nisan  2015 tarihlerinde “Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi” konulu  uluslararası sempozyum düzenlenmiştir.

Bu sempozyumla; değerler eğitimine dikkat çekmek, bu alandaki bilimsel çalışma ve uygulamaları paylaşmak, sorunları ortaya koymak ve bunlara çözüm üretmek, yeni yöntem ve teknikleri paylaşmak, bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, kurumlar arası iş birliğini geliştirmek ve değerler eğitiminin geleceğine yön vermek hedeflenmiştir.

Bu eser sempozyumda sunulan bildirilerden oluşmaktadır.

 Sunulan bildirilerle disiplinler arası bir yaklaşımla başta ahlâk, beceri ve değerler eğitimi olmak üzere Türk eğitim sistemi ile ilgili insanî meseleler farklı açılardan ele alınıp değerlendirilmiş ve Türkiye’nin geleceği için birlikte yaşama kültürünün ve millet olma bilincinin güçlendirilmesine yönelik öneri ve modeller sunulmuştur.

İki ciltten oluşan bu eserde; değer kavramıTürkiye’de değerler eğitimi araştırmaları, eğitim tarihimizde değerler eğitimi, karşılaştırmalı değerler eğitimi uygulamaları ele alınmakta,  din ve değerler, değerler eğitiminde uygulamalar öğrenme / öğretme yöntem ve teknikleri üzerinde durulmaktadır.

Geleceğin bireylerini iyi yetiştirmek amacıyla günümüze kadar çeşitli eğitim yaklaşımı ve modelleri kullanıla gelmiştir. Bunlar dönemlere, araştırmalara, eğitim felsefesi ve politikalarına göre değişmektedir. Her yaklaşımın eğitime bakış açısı, öğrenme ve öğretim anlayışı, benimsediği ilke ve yöntemleri, uygulamaları diğerinden farklılık göstermiştir. Bunları eğitimci, yönetici ve öğretmenlerin iyi bilmesi ve bilinçli uygulaması gerekmektedir. Özellikle öğrencilerin değerleri nasıl öğrendikleri ve nasıl uyguladıklarını iyi bilmek eğitim uygulamalarının başarısını artırıcı olmaktadır.

Bu eserin hem öğrencilere hem de eğiticilere yararlı olacağı ve özellikle değerler eğitimi konusunda önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.