VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi II. Cilt


Özet

Bu bildiride, TBMM’nin açılışından 1920’li yılların sonlarına kadar Türkiye Azerbaycan ilişkilerinde zaman zaman ön plana çıkan mültecîler, muhâcirler ve
esirler meselesine, konu ile ilgili mevcut sınırlı çalışmaların ötesinde, tamamen
arşiv belgelerine özellikle Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi ve Kızılay Arşivi kayıtlarına dayalı olarak yeni bilgi ve belgelerle katkı sağlanmıştır.
Sözkonusu yıllarda, Ankara Hükümeti, Sovyet Rusya ve mevcut Azerbaycan
hükümeti ile ilişkilerini bozmadan, Azerbaycan’dan gelen siyasî mültecîlere ve
muhâcirlere bir kardeş yakınlığı ile ilgi göstermeye ve onlara yardımcı olmaya
çalışmıştır. Öbür taraftan, yeni savaştan çıkmış genç Türkiye Cumhuriyeti, kendi
imkânsızlıklarına rağmen Sovyet Rusya’da ve özellikle Azerbaycan coğrafyasında kalmış bulunan savaş esirleri ve muhâcirleri yurda getirmek için özel bir
gayret ve mesai sarf etmiştir. Türkiye’nin Bakü Konsolosluğu’nun bu alandaki
çalışmalarına Azerbaycan Hükümeti’nin de kolaylıklar sağladığı görülmüştür.

Künye

Yazar : Uzman Merve UĞUR
ISBN : 978-975-16-3381-1 (2.c)
Basım Yılı : 2017
Yayın No : 408
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Selami KILIÇ, Prof. Dr. Necdet HAYTA, Doç. Dr. Güntekin NECEFLİ

 

İçindekiler