VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi I. Cilt


Özet

Bugün Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan olmak suretiyle üç cumhuriyetin var olmaya devam ettiği Güney Kafkasya bölgesi, ABD açısından önem
arz etmektedir. Bu önemin altında bölgenin jeopolitik konumu, enerji kaynakları,
Hazar bölgesinin enerji kaynaklarının tüketici bölgelere nakli, Rusya ve İran’ın
bölgedeki nüfuz artışını engelleme gibi ana unsurlar yatmaktadır. ABD, bölgenin
dışarıya kapalı olması hasebiyle Soğuk Savaş döneminin bitişi sayılan Sovyetler
Birliği’nin çöküşüne kadarki zaman diliminde Güney Kafkasya’ya ilişkin somut
politikalar üretip bunları uygulayabilecek imkânı bulmakta zorluk çekmiştir.
Soğuk Savaşın bitimini müteakip, bölgedeki yeni koşullara göre politikalar üretmeye gayret eden ABD’nin 1991’den günümüze olan politikaları üç ayrı döneme
ayrılarak incelenmiştir.

Künye

Yazar : Uzman Merve UĞUR
ISBN : 978-975-16-3380-4 (1.c)
Basım Yılı : 2017
Yayın No : 408
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Selami KILIÇ, Prof. Dr. Necdet HAYTA, Doç. Dr. Güntekin NECEFLİ

 

İçindekiler