Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği


Özet

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Büyükelçim, Doğu Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi Sayın Başkanı; değerli meslektaşlarım, muhterem hanımefendiler, beyefendiler, sevgili öğrenciler,
“Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği Sempozyumu”
münasebetiyle buradayız. Sizleri saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Hoş geldiniz.
Kıbrıs, tarih bakımından Anadolu kadar eski; pek çok kavmin, kadim
medeniyetin beşiği olmuş bir coğrafyadır. Orta çağların başında, Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde kaldı; bu açıdan Anadolu ile aynı kadere
sahiptir. On ikinci asrın sonuna kadar Bizans’ın bir eyaletidir Kıbrıs. Coğrafi
konumu ve stratejik ehemmiyeti bakımından elbette dünya güçlerinin dikkatini her zaman celbeden Kıbrıs; Hristiyan – İslâm dünyası arasında bir mücadele alanı oldu.
Kıbrıs’ın İslâm ile tanışması, Râşid halifelerden Hz. Osman dönemine
rastlar. Suriye Valisi Muaviye’nin, Hicretin 28. yılında (648-49) düzenlediği
seferle kuşatılan ada, barış yolu ile İslâm topraklarına katılmış oldu. Kıbrıs
tarihi boyunca pek çok hâkimiyet ve hükümet gördü: Bizans, Râşid halifeler,
Emeviler, Abbasiler devirlerinde Müslüman Araplar; Memlükler ve nihayet
15. yüzyıl sonlarından itibaren 80 yıllık bir Venedik hâkimiyeti geçirdi.

Künye

Yazar : Duygu TÜRKER ÇELİK
ISBN : 978-975-16-3239-5
Basım Yılı : 2016
Yayın No : 384
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Gökhan KOÇER, Prof. Dr. Mehmet ŞAHİNGÖZ

 

İçindekiler