Türkiye’de Tarım Politikaları Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitapçığı


Özet

Ülke ekonomisinde tarımın önemine binaen Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren
tarımın geliştirilmesine büyük önem verilmiştir. Tarımın en verimli şekilde
gerçekleştirilmesinde toprak, iklim ve su kadar şüphesiz kaliteli tohum kullanılması da en az
bu hayati unsurlar kadar önemlidir. Bu sebeple tohum ile ilgili çalışmalar cumhuriyet kurulur
kurulmaz başlamıştır.
Biz bu çalışmamızda Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’ndeki arşiv belgelerini esas almak
suretiyle Türkiye’de 1930 – 1960 yılları arasındaki tohum ıslah çalışmalarını değerlendireceğiz.
Arşiv belgelerindeki tohum ve tohum ıslahı ile ilgili bilgileri o tarihlerde yayınlanmış olan konu
ile ilgili yayınlar ile desteklemek suretiyle, Türkiye’de tohum ve tohum ıslah çalışmalarını gün
yüzüne çıkarmaya çalışacağız.
Böylece Atatürk döneminden Demokrat Parti döneminin sonlarına kadar arşiv
belgelerine yansımış olan Türkiye’de tarımın ıslahı için gerekli olan tohum ve tohumculuk
alanında, yerli ve yabancı sermaye ve uzmanlar ile birlikte yapılmış olan çalışmalar, bu alanda
kurulan tohum ıslah istasyonları ve çalışmaları hakkında bilgi verilerek, bir tarihçi gözüyle bu
alandaki çalışmalar değerlendirilmiş olacaktır. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar genellikle,
ziraat mühendisleri ağırlıklı olduğu için, tarihçilerin konu ile ilgili yorumunun da büyük katkı
sağlayacağı düşüncesindeyiz.

Künye

Yazar : Uzman Arzu GÜVENÇ SAYGIN
ISBN : 978-975-16-3494-8
Basım Yılı :
Yayın No : 465
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Grafik Tas. : 5N1K Gelişim Akademisi

 

İçindekiler