Türk Basın Tarihi III. Cilt


Özet

Bu tebliğimizde 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin yerel basındaki
yansımaları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yayınlanan yerel gazetelerden bazıları incelenmiştir. Gazeteler
seçilirken muhalif veya iktidar yanlısı olup olmadığına bakılmamıştır. Gazetelerin büyük bir kısmı darbe öncesi hükümet tarafında yayın yapmıştır. Darbeden sonra ise eski yayın politikasının aksine yayın yapmışlardır. Bazı gazeteler ise darbeden önce muhalif bir politika takip ederken, darbeden sonra da aynı yönde yayın yapmıştır.
Gazetelerin birinci sayfalarındaki haber ve yazı başlıklarından taraflarını anlamak çok kolaydır. Demokrat Parti ve Başbakan Adnan
Menderes darbeden önce methedilirken, darbeden sonra aleyhinde
yazılar yayınlanmıştır. Bu tutum elbette etik değildir.

Künye

Yazar : Uzman Merve UĞUR
ISBN : 978-975-16-3459-7 (Tk.), 978-975-16-3460-3 (1.c.), 978-975-16-3461-0 (2.c.), 978-975-16-3462-7 (3.c)
Basım Yılı : 2018
Yayın No : 430
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe

 

İçindekiler