Türk Basın Tarihi I. Cilt


Özet

Basın unsurlarınca üretilen bilgi tarihçi için veri olarak kullanılabilir mi? Ya da bu veri kullanılırsa tarihçinin yaklaşımı nasıl olması
gerekir? Sorularına cevap aramadan önce tarih bilimi ve metodolojisi
üzerine bazı değerlendirmeler faydalı olacaktır. Farklı alanların
araştırmacıları için tarih nedir? Tarihin pek çok farklı tanımı vardır.
Bu tanımlamada, aynı zamanda tarih metodolojisi ile de ilgili
olduğundan, bu çalışmada “kaynaklara dayalı mülâhazâlar” tanımı
tercih edilmiştir.
Tarihçinin çalışma alanı yakın dönemle ilişkiliyse, gösterdiği dikkat ve özen daha da artacaktır. Şöyle ki çok ciddi bir kaynak çeşitliliğiyle karşı karşıya kalan tarihçi, daha dikkatli hareket etmek ve veri
çeşitlerini kullanırken doğru bilgiye ulaşmak için eleştirel ve analitik
düşünme yöntemlerini geliştirme ihtiyacıyla karşılaşacaktır. Yakın
dönem çalışan bir tarihçinin kullanması gereken bir veri türü de
basındır. Basın; siyaset, ekonomi, kültür ve diğer konularda haber
ve bilgi sağlamak için her gün, yorum olsun ya da olmasın
yayımlanmaktadır.
Bilim ve teknoloji tarafından sağlanan imkânlar sonucunda, dünya geçen yüzyılda önceki bin yıldan çok daha fazla değişmiştir. Bu
değişimler aritmetik değil geometriktir. Teknolojinin hızlı gelişimi,
pek çok alanda olduğu kadar medya alanında da hızlı değişim ve dönüşüme yol açmıştır.

Künye

Yazar : Uzman Merve UĞUR
ISBN : 978-975-16-3459-7 (Tk.), 978-975-16-3460-3 (1.c.), 978-975-16-3461-0 (2.c.), 978-975-16-3462-7 (3.c)
Basım Yılı : 2018
Yayın No : 430
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe

 

İçindekiler