Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu


Özet

Yeni üniversitelerin kurulmadığı, üniversitelerin yeni yeni kurulduğu tarihi günlere
şahit olduğumuz 2000’li yılların ortalarında kurulan Muş Alparslan Üniversitesi, yüklendiği
tarihî misyonun farkında olarak öncelikle ilinin, daha sonra bölgenin ve ülkemizin
beklentilerine cevap verme hedefinden vazgeçmeyen bir bilim yuvasıdır. Üniversite, ilin ve
bölgenin temel sorunlarıyla meşgul olan, hedefine bölgenin önde gelen bir eğitim kurumu
olmayı koyan, bilimsel alt yapısına dayalı çözümleri ve önerileri ile ülkenin geleceğinde söz
sahibi olmak isteyen bir ilmî kuruluş olmayı öncelemektedir. Yükseköğretimde kaliteyi
önemseyen çalışmaların son yıllarda sözlü ifadelerden somut adımlara dönüştürülmesi ve bu
çerçevede üniversitelerin hem aktüel sorunları gündeme alan hem de gelecek perspektifli
çalışmalara imza atılması, idealizmi olan, ancak realist olmayı da bir kenara bırakmayan
yapılanmaların başarılı olma şansını yükseltmiştir.
Esasen üniversiteler, yetiştirdikleri akademisyenler, ürettikleri evrensel bilgi ve
geliştirdikleri teknoloji sayesinde içinde içinden çıktıkları topluma yol gösterirler. Bu
özellikleriyle ülkenin refah düzeyinin ve hayat standardının yükseltilmesi yönünde
vazgeçilmez kurumlar olarak öne çıkarlar. Toplam kalite yönetimi çerçevesinde kaynakların
ve yeteneklerin doğru bir şekilde tespit eden, ekonomik zenginliklerini belirtilen amaçlar
doğrultusunda verimli ve etkin kullanan üniversiteler, kısa süre içerisinde kurumsal kimlik
sahibi olan eğitim müesseselerine dönüşürler.
Üniversitelerin ekonomik zenginlikleri kadar dikkati çeken alanlardan bir diğeri, sahip
oldukları geniş kültürel ve sosyal imkânlarıdır. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde sosyokültürel zenginliklerin bölgesel ve ulusal etkileri yadsınamaz boyutlardadır. Toplumsal etkisi
en az ekonomik girdiler kadar önemli olan bu alan, üniversitemizin öncelikli meşguliyet
konusudur. Bu sebeple ideal olarak sosyal ağırlıklı bir üniversite olmayı hedefleyen Muş
Alparslan Üniversitesi, tüm akademik birimlerini bu ideale ulaşma yolunda anlamlı kılmaya
çalışmaktadır.
Üniversitemizin mezkûr hedefine uygun yapılanmasının iki önemli göstergesi, spora
ve sporcuya katkısı göz ardı edilemeyecek olan BESYO’nun kurulması ile bize göre ilin
ekonomisine hayati düzeyde katkı yapacak olan Uygulamalı Bilimler Fakültesinin kurulması
olmuştur. İlki, bölgemizin gençlerini, enerjilerini meşru ve arzu edilir alanlarda kullanmaları
yönünde teşvik ederken ikinci akademik birim, köyden kente göçün önünü kesecek, taşrayı
yerinde tutacak ve en önemlisi köylüyü esas meşguliyet alanlarına yönlendirecek çalışmaları
planlayan bir koordinatör görevi üstlenecektir. Bu sayede Türkiye’nin en büyük 3’üncü
ovasına sahip ilimiz, tarımsal üretimde ve hayvancılıkta hak ettiği konuma gelecektir

Künye

Yazar : Arzu GÜVENÇ SAYGIN, Murat SAYGIN
ISBN : 978-975-17-4203-2
Basım Yılı : 2019
Yayın No : 467
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Dr. Öğr. Üyesi Fadime TOSİK DİNÇ, Dr. Öğr. Üyesi Atik ASLAN

 

İçindekiler