İstiklal Mahkemeleri Sempozyumu


Özet

Türkiye Büyük Millet Meslisi tarafından 29 Nisan 1920 tarihinde çıkarılan 2 numaralı “Hıyaneti Vataniye Kanunu” ile 18 Eylül 1920 tarihinde
göreve başlayan İstiklâl Mahkemeleri, Millî Mücadele Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere 1920-1927 yılları arasında faaliyet göstermiştir.
İstiklâl Mahkemelerinin yapmış olduğu icraatlar yalnız Türkiyede’ki tarihçilerin değil, aynı zamanda Rus tarihçilerinin de ilgisini çekmiştir. Bildiride,
Türkiye’de Millî Mücadele Dönemi (1920-1923) ve Cumhuriyet Dönemi
(1923-1927) olmak üzere görev yapmış İstiklâl Mahkemeleri ile ilgili Sovyet
Rusyası (Sovyetler Birliği) ve günümüz Rusyası’nın tarihçileri tarafından yapılan akademik çalışmaların değerlendirilmesi yapılacaktır.

Künye

Yazar : Aynur YAVUZ AKENGİN
ISBN : 978-975-16-3281-4
Basım Yılı : 2016
Yayın No : 389
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Necati Fahri TAŞ

 

İçindekiler