Tarih ve Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu


Özet

Muş Alparslan Üniversitesi, 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile
Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun” 29/05/2007
tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle kurulan
17 üniversiteden biridir. Üniversitenin kurulduğu tarihteki en
önemli amacı, diğer üniversitelerle birlikte, öncelikle yerelin beklentilerine cevap vermek, Muş ve ilçelerinde il dışına çıkma imkânı bulamayan gençlere üniversite okuma fırsatı sunmak, şehrin sosyo-kültürel ve ekonomik gelişimine, gelecek vizyonuna katkı sunmak şeklinde belirlenmiştir. Nitekim kurulduğu andan itibaren bu vizyonu
ve misyonu ile hatırı sayılır bir mesafe kat eden Muş Alparslan Üniversitesi, akademisyen portföyü, öğrenci potansiyeli ve fiziki kapasitesi ile bölgesinde kendisinden beklenen performansı göstermeye
aday bir eğitim üssüdür.
Üniversitenin akademik birimleri; 7 fakülte, 2 enstitü, 2 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu şeklindedir. Öte yandan her biri alanında önemli bir boşluğu dolduracak merkezleri ve genç akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını domine edecek araştırma laboratuvarları, hem araştırmacılara hem de şehre hitap eden oldukça geniş kütüphanesi, bölgenin en kapsamlı kongre ve kültür merkezi ve yine bölgenin en büyüklerinden olan açık-kapalı spor tesisleri ile Muş Alparslan Üniversitesi önümüzdeki dönemde adından söz ettirecektir.
Bugüne kadar yapılan onlarca ulusal ve uluslararası sempozyum,
bunlara dair basılı eserler ve gerek Türkiye’de gerekse yurt dışında
akademisyenlerimizin katıldığı sayısız bilimsel etkinlik, butik bir üniversite olma yolundaki Muş Alparslan Üniversitesinin başarıları hanesine yazılacaktır.
Tebliğin temel hedefi, Muş Alparslan Üniversitesinin tarihi gelişimini, vizyon ve misyonuna uygun yapılanmasını ve mevcut durumu ile gelecek perspektifini ele almak olacaktır.

Künye

Yazar : Arzu GÜVENÇ SAYGIN
ISBN : 978-975-16-3498-6
Basım Yılı : 2018
Yayın No : 467
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe

 

İçindekiler