Büyük Taarruzun 90. Yılında Milli Mücadele ve Zafer Yolu -Cilt :II


Özet

Milli Mücadele Türk ulusunun var olma sürecinde önemli bir noktası kabul
edilebilir. Bu sürecin askeri safahatı yanında, siyasi, sosyal ve ekonomik durumu
da söz konusudur.
Siyasi aşamasında yeni bir devletin temellerinin atılmasında Büyük Millet
Meclisi’nin önemi büyüktür. Bildiride Milli Mücadelenin hazırlık aşaması diyebileceğimiz ilk safhasında Bolu milletvekillerinin çalışmaları, daha sonra da
meclisteki faaliyetleri üzerinde durulacaktır.
Bildiride de görüleceği üzere, Bolu milletvekilleri birinci mecliste etkin bir
rol oynamışlar, Milli Mücadeleye meclis açılması öncesinde ve meclisin görevlendirmesiyle birlikte cephede de yer almışlardır. Mücadeleyi askeri ve meclisle
birlikte siyasi ortamda da sürdürmüşler, ülkenin bağımsızlığı yolunda sundukları takrirler, cevaplanmasını istedikleri sorularla önemli bir yer tutmaktadırlar.
Milletvekillerinin Milli Mücadele sırasında etkileri ve meclisteki faaliyetleri üzerinde durulacak, yaptıkları çalışmalarla bu mücadeleye katkıları ele alınacaktır.

Künye

Yazar : Arzu GÜVENÇ, Murat SAYGIN
ISBN : 978-975-16-2854-1 (Tk), 978-975-16-2856-5 (2.c)
Basım Yılı : 2014
Yayın No : 341
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe

 

İçindekiler