Büyük Taarruzun 90. Yılında Milli Mücadele ve Zafer Yolu -Cilt: I


Özet

Yunanlıların İzmir’e çıkmasından itibaren bunu bünyesinde hisseden iki
önemli şehirden birisi Afyonkarahisar diğeri de Uşak olmuştu. Yunan işgalinin
hangi sonuçları doğuracağını bilen bu iki şehir halkı hemen sivil ve askeri çalışmalara başlamış ve Kuva-yı Milliye teşkilatlarını kurmaya girişmişlerdi. Banaz-Sandıklı-Dinar-Büyükoturak vb. yöreler birbirleriyle irtibat haline geçerek
çareler aramaya girişmişlerdi. Çare arayışları önce fikir alışverişi çerçevesinde
başlamış ardından yardımlaşma, ortak strateji tayin etme safahatına gelmişti.
Uşak’ın işgali tehlikesinin belirmesi ve ardından işgali Afyonkarahisar’ın
da işgali ihtimali üzerine Afyon Kuva-yı Milliye Teşkilatı imkânlar dâhilinde
Uşak’ın yardımına gitmeye çalışmış gerek silah, gerek cephane ve lojistik destek
sağlamıştır.

Künye

Yazar : Arzu GÜVENÇ, Murat SAYGIN
ISBN : 978-975-16-2854-1 (Tk), 978-975-16-2855-8 (1.c
Basım Yılı : 2014
Yayın No : 341
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe

 

İçindekiler