Anavatana Katılışının 80.Yılında Hatay Uluslararası Sempozyumu


Özet

Hatay’ın Anavatana katılması noktasında, 1923-1938 yılları arasında devam eden bu zorlu süreç ve izlenen politika şimdiye dek yazılmış pek çok araştırma kitap ve makaleye konu olmakla birlikte,
1932’de kurulan halkevlerinin kültürel çalışmaları arasında yer alan
Halkevi Dergilerinde ait olduğu bölgeye dair kaleme alınmış pek çok
ehemmiyetli yazı bulunmaktadır.
Bizim bu çalışma ile yapmaya çalışacağımız her biri kendi şehrinin
önde gelenlerinden olan ve halkın heyecanını, beklentilerini kendi dilinden ifade eden ulusal-yerel basın yanında Hakevlerinin çıkarmış olduğu dergilerde çıkan yazıları dikkati nazara alarak, coşku ve kaygıları
kaleme alabilmektir. Bu coşku ve öncesinde yaşanan kaygıları tespit
ederek ortaya koymak en önemli amaçtır.
Hatay Halkevi, Sancak bölgesinin Anavatana katılımın gerçekleşmesinden sonra da gerek Türk Kültürünün yerleşmesi ve gerekse de
diğer grupların Türk kültürünü benimsemesi kapsamında çalışmalarına devam etmiştir.
Bu çerçevede Halkevi tarafından yayınlanan Hatay isimli dergi,
Hataylıların Türk Kültürü altında birleşmesi ve bu ortak kültürü benimseme konusunda önemli bir vasıta olmuştur. Hatay dergisi bir yıl
kadar yayımlanmış ve daha sonra yayımdan kaldırılmıştır. Fakat bu
kısa yayım hayatı boyunca döneme ait önemli bilgiler aktarmış ve çalışmalar yapmıştır. Fransızların Hatay’dan çekilmeleri sonrası halkta ortaya çıkan
tepki ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Hatay’da kalan Fransız taşınmazları
için yaptığı pazarlıklar da yine bildirimizde ifade edeceğimiz bir başka
önemli husustur.

Künye

Yazar : Erdem ÜNLEN, H. Aytuğ TOKUR
ISBN : 978-975-17-4525-5
Basım Yılı : 2020
Yayın No : 474
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Temuçin Faik ERTAN, Doç. Dr. Olcay ÖZKAYA DUMAN

 

İçindekiler