90. Yılında Milli Mücadele


Özet

Türk İstiklâl Harbi yokluk, imkânsızlık ve her türlü sıkıntıya rağmen
milleti esaretin sınırından kurtaran topyekûn verilmiş bir mücadeledir.
Sevr Antlaşması’yla dayatılan, Türk milletini esir ve sömürge yapma
projesinin reddedilerek, ‘Misak-ı Millî’ beyannamesi uğrunda hayatların
ölümü hiçe saymasıdır.
Millî Mücadele, Türk Tarihi’nin en sancılı günlerinin yaşandığı bir
dönemde son on yılını savaş meydanlarında, yokluk içinde geçiren bir
neslin; Türk bağımsızlık savaşının önderi Mustafa Kemal Atatürk ve silâh
arkadaşlarına gösterdiği tam bağlılık ve inançla kendi kaderini değiştirdiği
bir gerçekliktir.
30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasını
müteakip girişilen işgallere karşı başlatılan ‘redd-i ilhak’ hareketiyle Millî
Mücadele süreci Anadolu’da hayat bulmuştur.10 Ağustos 1920 tarihinde
imzalanan Sevr Antlaşması’yla Osmanlı Devleti fiilen ortadan kaldırılmış;
galip devletler Kuzey Anadolu ve Karadeniz’in bir kısmını Türkler’e
yaşamak için yeterli görmüşlerdir. Buna karşılık Türk milletinin Kuva-yı
Millîye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri vasıtasıyla verdiği askerî ve
hukukî kavga, Düzenli Ordu’ya geçişle gücünü arttırmış ‘Ya İstiklal! Ya
Ölüm!’ prensibiyle verilen savaş İstiklâlle neticelenmiştir.
11 Ekim 1922 tarihli Mudanya Mütarekesi ile başlayan görüşme
süreci, 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşması ile sonuçlanmış ve
yeni Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını elde etmiştir. Bağımsızlığın
ilelebet devamı, yeni nesillerce özümsenmesine bağlıdır.
Yeni nesillerin o dönemin şartlarını anlayabilmesi atalarının göstermiş
olduğu mutlak direniş ve sarsılmaz karalılığı kavrayabilmesi gereklidir.
Vatan savunması uğrunda cepheye giderken geride bırakılan eşleri, anaları,
evlatları; açlıkla, yoklukla baş başa bıraktığını bilerek; ardına bakmadan,
gözünü kırpmadan şehadete koşan atalarımızın fedakârlıkları her yönüyle
iyi anlaşılmalı ve anlatılmalıdır.
Altına girecek çatısı, yiyecek bir lokma ekmeği olan herkesin varının
yarısını olmayana verdiği günlerin analizinin, günümüzde artmakta olan
şahsî önceliklerin, millet menfaatlerine feda edilmesi hususuna dair yeni nesle örnek olacağı açıktır. Yarının gerçek teminatı olan genç neslin
bilinçlendirilmesi, Millî Mücadele ruhu’nun hissettirilmesi ve layıkıyla
anlatılmasına olan ihtiyacımız büyüktür. Elinizdeki çalışma bu ihtiyacı
karşılamaya bir nebze hizmet edebilirse, başarılı olmuş demektir.
Çeşitli Üniversitelerden birçok bilim insanının katılımıyla icra edilen
90. yılında Millî Mücadele Sempozyumu 2 farklı çalışma olarak
gerçekleştirilmiştir:
I. 90.Yılında Millî Mücadele Sempozyumu, 4 Mayıs 2009 tarihinde 14
Bilim insanının katılımıyla Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde,
II. 90.Yılında Millî Mücadele Sempozyumu, 4-5 Ağustos 2009
tarihinde 33 Bilim insanının katılımıyla Marmara Üniversitesi’nde
gerçekleştirilmiştir.
Sunulan bildiriler, kamuoyunun aydınlatılması yanında, yerli ve
yabancı bilim çevrelerine ve özellikle genç kuşaklara aktarılması amacıyla
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nca kitap olarak yayınlanarak bilim
dünyasına kazandırılmıştır.
Bu düşüncelerle Sempozyuma katılan ve açılışta bizleri onurlandıran
Afyon Valisi Sayın Haluk İMGA’ya teşekkür ediyorum. Sempozyumların
gerçekleşmesinde gösterdikleri anlayış ve işbirliği dolayısıyla: Kocatepe
Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ali ALTUNTAŞ’a ve Kocatepe
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sadık
SARISAMAN’a; Marmara Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Necla
PUR’a, Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma
ve Uygulama Merkezi Müdürü Sayın Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK’e;
sundukları bildirileriyle konu hakkında bilgi birikimimize katkıda bulunan
değerli bilim insanlarına şükranlarımı sunuyorum. İki Sempozyumun da
baştan sona başarıyla sonuçlanmasına katkıda bulunan Afyon Kocatepe
Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin değerli personeline; Atatürk
Araştırma Merkezimiz elemanlarına, Sempozyum bildirilerini derleyen
Hüseyin TOSUN’a ve bu kitabın hazırlanmasında emeği geçen H. Aytuğ
TOKUR’a teşekkür ediyorum.

Künye

Yazar : H. Aytuğ TOKUR
ISBN : 978-975-16-2394-2
Basım Yılı : 2011
Yayın No : 298
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK

 

İçindekiler