90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Cilt II


Özet

Göç, tarih boyunca dönemlere göre değişen nedenlere bağlı olarak ya da
bireysel ihtiyaç olarak beliren şartlar altında gerçekleşti halen gerçekleşmektedir.
Özellikle büyük ölçekte ve zorunlu gerçekleşen göçler, toplumların hafızalarında ve göç edenlerin yaşam şartlarında büyük ve önemli değişimlere
neden olmuştur.
Anlaşmalar, devletler arasındaki sorunları bitirerek taraf devletler için
olumlu bir süreç gibi değerlendirilse de yapılan anlaşmaların etkilediği insanlar açısından yeni problemlerin kaynağını oluşturabilmektedir.
Öncelikle Yunanistan’da yaşanan sorunların düzelmesi ve her iki ülkenin
menfaatleri düşünülerek yapılan “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi”
ülkemiz özelinde bakıldığında, Yunanistan’a gidenlerin mağdur olduğu koşulları, ülkemize gelen vatandaşların da yaşamasına neden oldu.
Göç edenlerin yaşadıkları sorunlar beraberinde, yeni geldikleri yerleşim
yerindeki insanlar için de yeni şartlar hazırlamaktadır. Bu bağlamda ülkemize
gelen mübadillerin yerleştikleri kentler ile kentlerin değişen fiziksel altyapıları ve genel olarak göç olgusu, Lozan mübadilleri özelinde ele alınacaktır

Künye

Yazar : Duygu TÜRKER, Murat SAYGIN
ISBN : 978-975-16-3096-4
Basım Yılı : 2015
Yayın No : 371
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe

 

İçindekiler