90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Cilt I


Özet

Türk İstiklal Savaşı’ndan sonra, galip devletler ve Yunanistan’la olan anlaşmazlıklara çözüm bulamak, aynı zamanda Türk tarafı açısından I. Dünya
Savaşı’nı bitirmek için İtilaf Devletleri’nce Lozan’da, bir konferansın yapılmasına karar verildi. İran Devleti, bazı yönlerden dolayı kendinin de o konferansta katılmasının gerekli olduğuna inanıyordu. Ne var ki konferansın sadece
Osmanlı’nın Batı devletleriyle olan ilişkilerini içerdiği ve İran’ın direkt menfaatleriyle ilgili olmadığı için davet edilmedi. Hem Musul meselesinin Osmanlılar tarafından gündeme getirilmesi nedeniyle, hem de İran Devleti’nin
Osmanlı ile ortak sınır konuları müzakere edileceği için İran, resmen konferansa katılma isteğinde bulunmaktaydı.
Bu istek kabul görmemiş, İran, konferans çalışmaları başlayınca temsilcisini, gözlemci sıfatıyla konferansa göndermekle yetinmiştir.

Künye

Yazar : Duygu TÜRKER, Murat SAYGIN
ISBN : 978-975-16-3095-7
Basım Yılı : 2015
Yayın No : 371
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe

 

İçindekiler