9.Uluslararası Atatürk Kongresi Cilt III


Özet

Lozan Barış Antlaşması, Birinci Dünya Savaşı boyunca ortaya çıkan ya da çözümsüz kalan çeşitli hukuki uyuşmazlıkların çözümü için
karma hakem mahkemelerinin kurulmasını öngörmüştür. Bu mahkemeler, tarafsız devlet vatandaşlarından seçilen bir başkan ile taraf devletlerin birer temsilcisinden oluşmuştur. Lozan Antlaşması’nda mahkemelerin yargı yetkisi, diğer barış antlaşmalarından farklı düzenlenmiş ve belirli konularla sınırlandırılmıştır. Bu çalışmada uluslararası
hukuk tarihinde önemli bir yargı yolu olarak 1925-1938 yılları arasında İstanbul’da faaliyet gösteren mahkemelerden Türk-Fransız,
Türk-İngiliz, Türk-İtalyan ve Türk-Romen karma hakem mahkemelerinin birer kararı incelenerek, Lozan sonrasında sürdürülen bir hukuki mücadeleye ışık tutulması amaçlanmıştır.

Künye

Yazar : Uzm. Erdem ÜNLEN, H. Aytuğ TOKUR
ISBN : 978-975-17-4794-5 (Tk.), 978-975-17-4795-2 (1.c.), 978-975-17-4797-6 (2.c.), 978-975-17-4798-3 (3.c.)
Basım Yılı : 2021
Yayın No : 496
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Yasemin DOĞANER, Prof. Dr. Neşe ÖZDEN, Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN

 

İçindekiler