19. Yüzyıldan Günümüze Türkiye’de İktidara Müdahaleler ve Darbeler Sempozyumu Cilt I


Özet

Demokrasi kültürü tam olarak gelişmemiş toplumlarda halkın
kendi reyini korumada gösterdiği, göstereceği refleksin yetersiz olacağı varsayılır. Demokrasi geçmişimiz incelendiğinde, bu geçmişin sık
sık darbelere maruz kaldığı ve sekteye uğradığı görülmektedir. Darbeye maruz kalan demokrasimizin ise son girişime kadar halk tarafından yeterince savunulmadığı ileri sürülebilir. Bu durum ülkemizde
demokrasi kavramının tam olarak gelişmediği yönünde bir kanaatin
oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Ancak 15 Temmuz darbe girişimi, demokrasi kavramı ve bilincinin halk nazarında karşılık bulduğunu ve halkın kendi reyine sahip
çıktığını, çıkacağını göstermektedir. Toplumun hemen hemen tamamının darbeye karşı olduğunu belirtmesine rağmen en ön safta darbe
girişimine karşı duranların hangi düşüncelerle hayatlarını tehlikeye
atarak darbeye karşı çıktıkları ise ayrıca araştırılması gereken bir konudur.
Söz konusu çalışma ile 15 Temmuz darbe girişimine karşı durmuş
ve bu uğurda bedel ödeyerek Gazi unvanını almış demokrasi bekçilerinin 15 Temmuz’a ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışma ile 15 Temmuz gazilerinin genel özellikleri, darbe girişimi
hakkındaki görüşleri, onları tankların önüne iten saikleri ve sonraki
süreçle ilgili görüşleri toplanmıştır. Elde edilen verilerle yaşayan tarihin görüşleri ilk elden aktarılmıştır.

Künye

Yazar : Selcan KOÇASLAN
ISBN : 978-975-17-4235-3 (Tk.), 978-975-17-4236-0 (1.c.)
Basım Yılı : 2019
Yayın No : 448
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Mehmet CANATAR, Prof. Dr. Hasan Tahsin FENDOĞLU

 

İçindekiler