100. Yılında I. Dünya Savaşı


Özet

31 Ağustos 1907’de St. Petersburg’da Rusya ile İngiltere arasında imzalanan
anlaşma ile iki ülke arasında İran, Afganistan ve Tibet ile ilgili problemler halledilmişti. Bu anlaşmadan sonra İngiliz-Rus münasebetleri daha fazla bir yakınlık
içine girdi ve İngiltere, Fransa ve Rusya arasında, Üçlü İttifaka karşı bir Üçlü İtilaf bloku ortaya çıktı. Bu anlaşmadan yaklaşık olarak 9,5 ay sonra 9-10 Haziran
1908’de, bu defa İngiltere Kralı VII. Edward ile Rus Çarı Nicholas imzalanan
bu dostluk ve iş birliği anlaşmasını pekiştirmek üzere Reval’de bir araya geldiler.
Bu görüşmede Osmanlı Devleti’nin Makedonya toprakları da gündeme gelmişti. Bu durum Osmanlı Devleti’nde Meşrutiyet’in yeniden ilanını isteyen İttihatçıları harekete geçiren en önemli gerekçelerden biridir. Bu hareket 23 Temmuz
1908’de İkinci Meşrutiyet’in ilanı ile sonuçlanmıştır. Bu çalışmada İngiltere ve
Rusya arasında gerçekleşen bu görüşmenin Osmanlı yönetimi tarafından nasıl
algılandığı, bu görüşme öncesinde ve sonrasında Osmanlı Devleti’nin konuyla ilgili ne gibi girişimlerde bulunduğu, görüşme sonrasında ise alınan kararlar
ekseninde nasıl bir tepki verildiği, ne gibi önlemler alınmaya çalışıldığı ve Osmanlı Devleti’ni nasıl etkilediği, arşiv belgelerine dayanılarak ortaya konulmaya
çalışılmıştır.

Künye

Yazar : Aynur YAVUZ AKENGİN, Selcan KOÇASLAN
ISBN : 978-975-16-3106-0
Basım Yılı : 2015
Yayın No : 373
Basım Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
İnceleyenler : Prof. Dr. Mahir AYDIN, Prof. Dr. Halil BAL

 

İçindekiler