Doğu Akdeniz’in Geleceği Ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu 3-5 Haziran 2022


Doğu Akdeniz’in Geleceği Ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu 3-5 Haziran 2022

30 Haziran 2023

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde 3-5 Haziran 2022 tarihleri arasında Niğde’de Doğu Akdeniz’in Geleceği ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir.

Akdeniz çağlar boyu siyasi, sosyal ve ekonomik boyutta önemini korumuş bir havzadır. Hızla değişen günümüz şartlarında Akdeniz ve özelikle de Doğu Akdeniz önemini artarak sürdürmektedir. Değişen dünya dengeleri bu önemi açıkça göstermektedir. Türkiye’nin değişen dünya dengeleri bağlamında bir Akdeniz ülkesi olması bölgede gelişen olaylarla yakından ilgilenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Akdeniz’in sahip olduğu değerler (hidrokarbon yatakları, stratejik konum, ulaşım vb.) bölgenin önemini daha da artırmaktadır. Bölgenin sahip olduğu değerleri belirtmek, gelecekte ne tür gelişmelerin ortaya çıkabileceğinin öngörüsünü sunmak, Türkiye’nin bu konuda etkisini ifade etmek amacıyla iki kurumun iş birliğinde uluslararası sempozyum planlanmıştır.

Bu bağlamda konu başlıkları ve bilim dalları aşağıda sunulmuştur.

  • Tarihî Süreçte Doğu Akdeniz (kültürel, siyasal, ekonomik durum)
  • Doğu Akdeniz’in Stratejik Durumu
  • Devletlerin Doğu Akdeniz Politikaları
  • Türkiye ve Doğu Akdeniz
  • Bölgenin Geleceğe Dair Etkileri (beklentiler, öneriler)

Sempozyumun coğrafya, iktisat, kamu yönetimi, sosyoloji, tarih, siyaset ve uluslararası ilişkiler bilim dallarındaki çalışmaları kapsaması planlanmıştır. Bildiri sunum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Etkinliğin sekretaryası, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yürütüleceği için bildiri özetleri doguakdenizingelecegi@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Sempozyuma ait önemli tarihler:

Sempozyum İlan Tarihi: 18.04.2022

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 10.05.2022

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 15.05.2022

Sempozyum Tarihi: 03.06.2022-05.06.2022

Tam Metin Gönderim Tarihi: 30.07.2022

Onur Kurulu

Prof. Dr. Muhammet HEKİMOĞLU (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı)

Doç. Dr. Yüksel ÖZGEN (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı)

Prof. Dr. Hasan USLU (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü)

Düzenleme Kurulu

Gamze BERKTİN (Atatürk Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı)

Prof. Dr. Mehmet KAYA (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi)

Prof. Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)

Merve UĞUR (Atatürk Araştırma Merkezi Bilimsel Çalışmalar Müdürü)

Cemal SAYGIN (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek

Yüksekokulu Öğr. Gör.)

Yüksek Kurum Uzmanı Orhan İSTANBUL (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Bülent KARA (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü)

Prof. Dr. Ragıp Kutay KARACA (İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet KAYA (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümü)

Prof. Dr. Mutlu Başaran ÖZTÜRK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İşletme Bölümü)

Prof. Dr. Mustafa TALAS (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü)

Doç. Dr. Yasin ATLIOĞLU (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU (Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN (Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü)

Prof. Dr. Mevlüt ÇELEBİ (Ege Üniversitesi Tarih Bölümü)

Prof. Dr. Neşe ÖZDEN (Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü)

Prof. Dr. Selma YEL (Gazi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. Hasan CİCİOĞLU (Netkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Doç. Dr. Sevtap DEMİRCİ (Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü)

Doç. Dr. Gülin ÖZTÜRK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Erkan KILIÇER (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Maliye Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Emin SALİHİ (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü)

Dr. Öğretim Üyesi Güner DOĞAN (Türk Tarih Kurumu)

Abdullah AĞAR (Strateji ve Güvenlik Uzmanı)

Sekretarya

Arş. Gör. Mehmet Sinan ÇELİK (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü)

Arş. Gör. Emre KAYMAKÇI (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarih Bölümü)

Yüksek Kurum Uzmanı Orhan İSTANBUL (Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı)