Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu Duyurusu


Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu Duyurusu

28 Haziran 2023

DİPLOMASİ ve DIŞ POLİTİKA ARAŞTIRMALARINDA ARŞİVLERİN ROLÜ (ULUSLARARASI SEMPOZYUM) 

THE ROLE OF ARCHIVES IN THE STUDIES OF DIPLOMACY AND FOREIGN POLICY (INTERNATIONAL SYMPOSIUM)

07-09 Nisan 2016 / İSTANBUL

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,  Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşiv Dairesi Başkanlığı iş birliği ile 07-09 Nisan 2016 tarihlerinde “Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

Arşivler, devlet kurum ve kuruluşlarına, fertlerin hak ve yükümlülüklerine ve milletlerarası münasebetlere dair belgeleri koruması açısından büyük önem arz etmektedir. Arşiv belgeleri ise, değerli tarih ve kültür hazinesi olarak, ait olduğu devrin geleneklerini, sosyal yapısını, müesseselerini ve bunlar arasındaki münasebetleri ortaya koyar ve sonraki nesillere aktarır. Düzenlenecek bu sempozyumla, devletlerin önemli bir bilgi hazinesi ve hafızası olan arşivlerin Diplomasi ve Dış Politika Araştırmalarındaki rolünün ortaya konulması hedeflenmektedir.

Sempozyumda aşağıdaki konulara ağırlık verilecektir:

 • Diplomasi, dış politika ve uluslararası stratejilerin belirlenmesinde arşiv belgeleri,
 • Uluslararası kurumların kuruluş ve gelişmesinde arşivlerin rolü,
 • Arşivlerin uluslararası ilişkiler tarihindeki rolü (siyasi, askeri, sosyal, kültürel ve ekonomik),
 • Disiplinler arası araştırmalarda arşiv belgeleri,
 • Sosyal ve beşeri bilimlerin gelişiminde arşivler,
 • Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde dış politika çalışmalarında arşivlerin rolü,
 • Türk ve dünya diplomasi tarihi araştırmalarında arşivler,
 • Uluslararası antlaşmalar ve arşivler.

Ayrıca, diplomasi ve dış politika ile ilgili olması kaydıyla aşağıdaki konularla ilgili bildiri önerileri de değerlendirilecektir:

 • Geçmişten günümüze arşivler ve arşivcilik,
 • Arşiv belgelerinin korunması, tasnifi ve araştırmacılara sunulması,
 • Arşiv belgelerini değerlendirme metotları,
 • Enformatik, bilgi ve belge teknolojileri,

İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu sempozyumun,  diplomasi ve dış politika araştırmalarında arşivlerin rolü ve önemi ile alakalı bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları oluşturması ve karar vericilere bilimsel bilgi desteği sunması arzulanmaktadır. Bu bağlamda sempozyumda sunulacak bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya neşredilmemiş olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özeti önerilerini 16 Ekim 2015 tarihine kadar arsivsempozyumu@atam.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

Özetlerin Sempozyum Düzenleme ve Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

İlgililere saygıyla duyurulur.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

SEMPOZYUM-KURULLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ

BAŞVURU FORMU

SEMPOZYUM AFİŞİ

SEMPOZYUM PROGRAMI