‘CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE EĞİTİMDE KADEMELER ARASI GEÇİŞ VE YENİ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESİ’ bildiri kitabı Merkezimiz yayınları arasında çıkmıştır.


‘CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE EĞİTİMDE KADEMELER ARASI GEÇİŞ VE YENİ MODELLER ULUSLARARASI KONGRESİ’ bildiri kitabı Merkezimiz yayınları arasında çıkmıştır.

28 Haziran 2023

Merkezimiz tarafından 16-18 Ocak 2014 tarihlerinde düzenlenmiş olan ; “Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Eğitimde Kademeler Arası Geçiş ve Yeni Modeller Uluslararası Kongresi” bildirileri kitap olarak yayımlanmış bulunmaktadır.

Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan İran’a başarılı, başarısız tüm ülke örneklerinin karşılaştırıldığı, kademeler arası geçiş uygulamalarının tarihi gelişimi ve günümüz uygulamalarının analiz edildiği ve çağın gerçekleri ile örtüşebilecek yeni geçiş modellerinin tartışıldığı, yaklaşık 100 eğitim, bilim insanının araştırma, model, görüş ve önerisini sunduğu kaynak kitap olarak değerlendirilebilecek eser, alan uzmanlarının, karar vericilerin ve araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.