Cumhuriyet’in İlanının 100. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyum 21-22 Kasım 2023 İSTANBUL


Cumhuriyet’in İlanının 100. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyum 21-22 Kasım 2023 İSTANBUL

30 Haziran 2023

1923, Millî Mücadele’nin zaferle neticelenmesinin ardından birçok önemli gelişmenin yaşandığı bir yıldır. Zira 1923’te ekonomi alanında mühim kararların alındığı Türkiye İktisat Kongresi toplanmış, TBMM’nin ilk dönemi yeni seçim kararının alınmasıyla birlikte sona ererek ikinci dönem TBMM teşkil edilmiş, savaş döneminin ardından kalıcı sulh sağlanarak Lozan Barış Antlaşması imzalanmış, Cumhuriyetin ilanıyla yeni rejime geçilmiş, Ankara yeni devletin başkenti olarak seçilmiş, kadim payitaht İstanbul düşman işgalinden kurtulmuş ve hem iç hem de dış politikada muhtelif olaylar cereyan etmiştir. 1923 yılının kıvrımları arasında irili ufaklı daha pek çok gelişme saklıdır. Bu noktadan hareketle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi iş birliğiyle 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul’da Cumhuriyet’in İlanının 100. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Gerçekleştirilecek sempozyumla Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun yeni akademik çalışmalarla ortaya konulması, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanına dair ortaya çıkarılacak akademik bilgilerle Türkiye’deki resmî makamların kültür ve siyasî karar alma süreçlerine nitelik açısından katkı sunulması, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin akademik ortamlarda tartışılmasına imkân sağlanması, Türk üniversiteleri ile sempozyum konusuyla ilgili ülke ve toplulukların kurumlarıyla ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

   SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

 • Türkiye İktisat Kongresi
 •  I. ve II. Dönem TBMM
 • 1923 Seçimleri
 • Lozan Barış Antlaşması
 • Cumhuriyetin İlânı
 • Ankara’nın Başkent Seçilmesi
 • İstanbul’un Kurtuluşu
 • Türk Dış Politikası
 • Türkiye Cumhuriyeti’nin Dış Dünyada Tanınması
 • 1923 Yılında Türkiye’de Sosyal Hayat
 • Sağlık Alanında Yaşanan Gelişmeler
 • Yeni Rejim Tartışmaları
 • 1923 Yılında Yaşanan Diğer Gelişmeler

      SEMPOZYUMA KATILIM KOŞULLARI

      Özet ve Tam Metin Gönderimi ve Değerlendirme

Sempozyum yurt içi ve dışından konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır.  Bunun için amaçyöntem, kullanılacak kaynaklar ve muhtemel bulguları içeren en az 300 kelimelik bildiri önerilerinin Türkçe ve İngilizce olarak 30 Nisan 2023 tarihine kadar Başvuru Formu ile birlikte akinakbiyik@istanbul.edu.tr  e-posta adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Bildiri özetleri Bilim Kurulunu oluşturan hakemlere gönderilecektir. Bildiri özetleri Sempozyum konularına, bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk ve çalışmanın özgünlüğü açılarından hakemler tarafından değerlendirildikten sonra uygun görülen bildiriler ilan edilecektir.

Tam metinlerin ise en geç 30 Eylül 2023 tarihine kadar akinakbiyik@istanbul.edu.tr  e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tam metinler de yine hakemler tarafından özet ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygunluk açısından incelenerek Sempozyum Programına dâhil edilecektir.

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olması, yayımlanmış bir kitabın, yayımlanmamış dahi olsa bir tezin bölümü, ana başlığı veya alt başlığında işlenmemiş olması gerekmektedir.

Sempozyum sunum dili Türkçe ve İngilizcedir. Sempozyumda sunulacak olan tam metin bildiriler hakem sürecine alınacaktır. Sempozyum Bildiriler kitabı e-yayın veya matbu olarak yayımlanacaktır.

Sempozyuma katılacak olanların yol ve konaklama giderleri Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve İstanbul Üniversitesi tarafından karşılanacaktır.

BAŞVURU FORMU: Cumhuriyet’in İlanının 100. Yıl Dönümü Başvuru Formu

Özet ve Tam Metin Yazım Kuralları

 • Çalışmada, başlık büyük harfle koyu olarak ortalı yazılmalıdır. “Kör Okuma” ile değerlendirmeler yapılacağından metin içerisinde başvuru sahibinin adı-soyadı, Kurum ve iletişim bilgileri bulunmamalıdır.
 • Özet başvurularında “muhtemel kaynakça” belirtilmelidir.
 • Bildiri tam metinlerinde başlıktan sonra 200’er kelimelik 10 punto Türkçe ve İngilizce özet yer almalıdır. İngilizce özette başlık da belirtilmelidir.
 • Harf karakteri Times New Roman ve punto büyüklüğü 12 olmalıdır. Tablo,  dipnot ve kullanılan kaynakların punto büyüklüğü ise 10’dur.
 • Çalışma M. Word programında ve A4 kâğıt boyutuna göre bloklanarak yazılmalı, alt, üst, sağ ve soldan 2, 5 cm, alt bilgi ve üst bilgi ise 1, 25 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Paragraflarda satır aralığı bırakılmamalı, girinti: 0 cm, aralık: önce 6 nk- sonra 6 nk ve satır aralığı: tek satır olmalıdır.
 • Kaynak gösterilerken dipnot olarak Yazar adı, soyadı, kitabın adı (koyu olacak şekilde – “makale ise tırnak içinde”), yayınevi, yayın yeri, tarihi, sayfa numarası sıralı biçimde verilmelidir. Kullanılan kaynaklar, dipnotlarla aynı biçimde metin sonuna soyada göre alfabetik olarak sıralanarak konmalıdır.
 • Tablo ve grafikler ise ayrı ayrı numaralandırılmalı, tablonun veya grafiğin hemen altında ise 10 punto ile kaynağı belirtilmelidir.
 • Metinle doğrudan alakalı olmayan Orijinal belge, resim, harita ve benzeri resimler gerekmedikçe metin içinde yer almamalı; numaralandırılarak metin sonuna eklenmelidir.
 • Bildiri tam metinleri en az 5000 en fazla 10.000 kelime olmalıdır.

İLETİŞİM

Sempozyum Sekretaryası:

Yüksek Kurum Uzmanı Murat SAYGIN (ATAM)

Tel: +90 312 285 65 11-1437 (ATAM)

Arş. Gör. Ahmet Akın AKBIYIK (İstanbul Üniversitesi)

e-posta: akinakbiyik@istanbul.edu.tr

Genel Ağ Sayfası  : http://www.atam.gov.tr

https://edebiyat.istanbul.edu.tr/tr/duyuru/cumhuriyetin-ilaninin-100-yil-donumu-uluslararasi-sempozyumu-450036005F005900490032007600340042006800480039007900700046006200610041004F003200370077003200