Cemil SÖNMEZ’in ‘ATATÜRK’ÜN YETİŞMESİ VE ÖĞRETMENLERİ’ isimli kitabı Merkezimiz yayınları arasında çıkmıştır.


Cemil SÖNMEZ’in ‘ATATÜRK’ÜN YETİŞMESİ VE ÖĞRETMENLERİ’ isimli kitabı Merkezimiz yayınları arasında çıkmıştır.

27 Haziran 2023

ATATÜRK’ÜN YETİŞMESİ VE ÖĞRETMENLERİ

Cemil SÖNMEZ

Tarihin ender yetiştirdiği önderlerden biri olan Mustafa Kemal ATATÜRK, düşünce yapısının oluşumunda ilk etkilerini aile kucağından ve öğretmenlerinden almıştır. Bilindiği gibi kendisi önce mahalle mektebine verilmiş fakat daha sonradan Şemsi Efendi Mektebi’ne devam etmiştir. Okulunun adıyla anılan Şemsi Efendi üzerinde durmak gerekir. Çünkü birçok kaynak Atatürk’ün yeni usullerle eğitim aldığı öğretmeni Şemsi Efendi’den söz ederken şahsından hiç söz etmemişlerdir.

Mustafa Kemal’i yetiştiren öğretmenler onun yaşamında özel bir yer tutar. Öğretmenlerinin dönemin başarılı isimleri olmaları acaba Mustafa Kemal’i nasıl etkilemiştir? Mustafa Kemal’in daha sonradan devam ettiği Selânik Askerî Rüşdiyesi, Manastır Askerî İdadisi, İstanbul Harp Okulu ve Akademisi dönemin sivil okullarına göre nasıl birer eğitim kurumlarıydı? Mustafa Kemal, ilköğreniminden Harp Akademisi’ni bitirdiği güne dek nasıl bir öğrenciydi? Nasıl kendi kendinin öğretmeni olabilmişti? Yıllar sonra karşılaştığı öğretmenleri onun için neler demişti? Atatürk döneminde milletvekili olan altı öğretmeni kimlerdi ve Meclis’teki faaliyetleri nelerdi? Mustafa Kemal doğup büyüdüğü Selânik şehri ve “pembe boyalı ev” ile nasıl bütünleşmişti? Onda derin izler bırakan anılar nelerdi? Selânik’in tesliminde doğduğu evin Selânik Belediyesi tarafından kendisine hediye edilmesinde nasıl duygulanmıştı?

İşte bu çalışmayla tüm sorulara cevap aramaya çalıştık. Atatürk’le ilgili diğer yayınlarda olduğu gibi onun hayatı, genel konular içinde değil salt yetişmesi ve öğretmenleri yönünden araştırılıp incelendi. Öğrencilik yılları, yetişmesi ve öğretmenleri yaşamının akışı içerisinde bilgi, gözlem ve belgelerle sergilenmeye çalışıldı.

Kendi alanında ilk ve başlangıç olan “Atatürk’ün Yetişmesi ve Öğretmenleri” adlı bu eserin, bu konuda çalışma yapacaklara, genç kuşaklara ve günümüz öğretmenlerine bir kaynak olmasını umut ediyoruz.