Burs Sonuç Duyurusu


Burs Sonuç Duyurusu

28 Haziran 2023

Kurumumuz tarafından 2018 yılında verilecek eğitim ve araştırma burs başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

Başvuru sahipleri burs sonuçlarını www.turkiye.gov.tr adresinde yer alan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Burs Sonuç Takip sistemleri üzerinden sorgulayabilirler.

Burs almaya hak kazananların öncelikli olarak en geç 04 Mart 2018 tarihi 23:59’a kadar burs sonuç sisteminde yer alan Burs Sözleşmesini onaylamaları gerekmektedir.

Burs almaya hak kazananların başvuru sırasında sisteme yükledikleri aşağıda belirtilen belgelerin asılları veya onaylı suretlerini 16/03/2018 tarihine kadar şahsen veya posta ile Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına göndermeleri gerekmektedir.

a) Not Döküm Çizelgesinin (Transkript) aslı veya onaylı örneği

b) Araştırma Görevlisi ise bu göreve atandığını gösteren onaylı belge

NOT: E-Devlet, ÖSYM Sonuç Sistemi vb. sistemler üzerinden alınan kontrol edilebilir kod numarasına sahip belgelerin (Adli Sicil Kaydı, Mezuniyet Belgesi, Öğrenci Belgesi, ALES Sonuç Belgesi, Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi) gönderilmesine gerek yoktur.

Burs adaylarının beyanları ile belgeleri Kurum tarafından karşılaştırılır. Yapılan inceleme neticesinde yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgi verenler ile belgelerini süresi içinde göndermeyenler, bursiyer olma haklarını kaybederler.

Kamuoyuna duyurulur.