Burs İlanı


Burs İlanı

28 Haziran 2023

664 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Kurumumuz tarafından çalışma konularıyla ilgili sosyal ve beşerî bilimler alanında uygulanacak projelere katılacak lisans öğrencileri ile tez konularını bu projeler çerçevesinde belirleyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine eğitim bursu ve doktorasını tamamlamış araştırmacılara da doktora sonrası araştırma bursları verilmektedir.

2016 yılı Ocak ayı itibarıyla verilecek eğitim ve araştırma bursları ile başvuru şartlarına ilişkin ilan metni 2015 yılı Ekim ayı içinde Yüksek Kurum ve bünyesindeki Kurumların Genel Ağ sayfalarında  (www.ayk.gov.trwww.atam.gov.trwww.tdk.gov.tr,  www.ttk.gov.tr ve www.akmb.gov.tr) yayımlanacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.