Bilim Politikaları Sempozyumu Kırşehir’de Gerçekleştirildi


Bilim Politikaları Sempozyumu Kırşehir’de Gerçekleştirildi

24 Haziran 2023

Atatürk Araştırma Merkezi ve Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle Kırşehir’de düzenlenen Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu açılış konuşmaları ile başladı.

İlk konuşmayı gerçekleştiren Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN “Bilgi güçtür, ürettiğiniz ölçüde güçlü olursunuz. Eğer üretemezseniz başkalarının gücüne muhtaç olursunuz. Parlak bir bilim geçmişimiz var. Ama bu dünde kaldı. Bu zengin bilim tarihinden ne kadar yararlanabildiğimizin muhasebesini işte bu sempozyumda yapacağız” diyerek sempozyumun amacını vurguladı. Konuşmasına devam eden BEYHAN bilgi üretiminin dili de güçlendireceğini belirtti. 2017 yılının Cumhurbaşkanının himayelerinde Türk Dili Yılı ilan edildiğini hatırlatan BEYHAN, ne yazık ki Türkiye’de bir dönem eski YÖK Başkanının Türkçenin bilim dili olamayacağı yönünde açıklamalarda bulunduğunu; hâlbuki 20. yüzyılın başlarında dahi oldukça zengin bir dilimizin olduğunu, bilgi ürettiğimiz müddetçe de dilimizin de zenginleşeceğini söyledi. Türkiye’deki üniversiteler içerisinde intihal vakalarının sıklığına değinen BEYHAN, devlet üniversitelerinin bilgi üretiminde ipi daha iyi göğüslediğini belirtti. “Cumhuriyet’in 100. yılına 6 yıl kala bilim dünyası olarak muhasebenin yapılacağı bu mütevazı sempozyumun üniversitelere örnek olmasını” dileyerek sözlerine son verdi.

Açılışın ikinci konuşmacısı TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR ise, Türkiye’de 25 milyona yakın orta öğretim-lise ve üniversite öğrencisi olduğuna değinen ACAR, öğrencilere bilgi aktarımı konusunda sıkıntımızın olmadığını ama bilgi üretiminde büyük problemler yaşadığımızı belirtti. Öğretmen seçimlerinde de yanlışlar olduğunu belirten TÜBA Başkanı, pedagojik formasyona sahip olmak, eğitim fakültesi çıkışlı olmak ya da atama için gerekli puanı almış olmanın kısaca sınava dayalı bir seçimin eğitim sistemi için sıkıntılar doğurduğunu söyledi. Yabancı dilde eğitim konusunda ise ACAR; “Türkiye’de yabancı dille öğretim yaparak bilim üretimi olamaz. En etkili bilimsel bilgi ana dille yapılandır. Ama biz yabancı dilde eğitim vermede yarışıyoruz. Eğer Türkiye’nin bir medeniyet iddiası varsa –ki olmak zorundadır- Türkçe eğitim ve bilim dili olması şarttır. Aksi halde yabancı dille eğitim yaparak o dilin ülkelerine hizmet edersiniz. Yabancı dil öğretmek için bilgi üretimini feda etmeye değer mi? Osmanlı’nın son dönemlerinde yetişen önemli isimler yabancı dilde eğitim almadan dil öğrenmişlerdi. Türkiye’de kendimizin de içinden geçtiği öğretmemeyi amaçlayan yabancı dilde bilgi üretiminin ivedilikle ele alınması gerektiğini düşünüyorum” diyerek bu konudaki görüşlerini ifade etti. Türkiye’deki eğitim sisteminde uzun vadeli planlar yapılmadığını; Türkiye üzerinden İslam Dünyası’na karşı yürütülen hibrit bir savaşa karşı bilimsel ve yenilikçi bir topluma dönüşerek karşı çıkabileceğimizi söyledi.

Sempozyum açılışının son konuşmacısı Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan KARAKAYA idi. Konuşmasına bilimsel bilgi üretimi ve bundan oluşan hataların ulusal tartışma gündemi olması gerektiğiyle başlayan KARAKAYA sözlerine şöyle devam etti; “Devletlerin geleceği bilimle oluşursa kıymetli olur. Devletin bekası insana bağlıysa insan da bilgiye bağlıdır. İnsan değişimi noktası bilgidir. Bu bilgi iyi düzenlenmiş ve anlamlı olmalıdır. Eşyanın hakikatine eriş, bilgi olarak verilmiştir. Yakın zamanda Avrupa yükseliş dönemine ya da öncesinde Türk-İslam döneminin yükselişinde bilgi var. İlerlemelerle medeniyetler oluşmuş ve insanları farklılaştırmıştır. Şuna inanıyorum; fen bilimlerinde üretim refahı arttırır, sosyal alanda bilgi üretimi, toplumumuzu yüceltir. Ülkemiz bilgi teknolojileri üretiminde alt seviyelerdedir. 4.0 düzeyinde olmamız için bu yönde eğitim vermeliyiz.

Henüz üretime dönüşen topluma faydalı üretimimiz yok. Lisans ve üstü tezlerimiz literatür körlüğü içerisindedir. Üniversitelerimizde sevda ve umut olmalı; akademisyenlerimiz hazineyi çıkarma hedefinde olmalı. Bu şekilde özgün ve bizden fikirler ortaya çıkabilir. Aksi halde mevcut sistem verileriyle sistemin sınırlarını aşamayan bir kapasitede kalırız. Uyanışımız var ama yeterli değil. Bunu özgünleştirmemiz gerekmektedir. Buna feda edilmiş ömürler gerekmektedir. Bunu da anlayacak kitle akademisyendir çünkü bilginini gücünü ve kıymetini bilir.

Umarım bilim politikalarımız bundan sonra en önemli konumuz olur. Çünkü istikbalimizi bu şekilde inşa ederiz. Kurumların varlıklarını anlamlı kılan içindeki yetişmiş insandır. Bunu da gerçekleştirmek için bilhassa üniversitelerin ülke bürokrasisi ve siyaseti için oralarda görev almaktan ziyade lokomotif olmaları gerektiğini düşünüyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN yönetimindeki Açılış Oturumu’na geçildi. Emekli kimya Profesörü Hamza YILMAZ “İnsan Potansiyelimiz ve Bilim Politikalarımız, Rektör ve Matematik Profesörü Vatan KARAKAYA “ Matematik Öğretimi ve Bilimsel Düşünce İlişkisi”, Hacetepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Anayasa Profesörü Hasan Tahsin FENDOĞLU “Türkiye’de Hukuk Eğitimi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü ve Tıp Profesörü Muzaffer ŞEKER “Türkiye’de Sağlık Alanındaki Bilimsel Faaliyetlerin Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi’nden İlahiyat Profesörü Hasan ONAT “ Din Alanında Bilgi ve Din-Bilim İlişkisi” ve TODAEİ’den uluslararası ilişkiler Doçenti Burak TANGÖR “ Kuram ve Siyasa Arasındaki İlişki: Siyasa Bağıntılı Kuramsal Çalışmaların Arttırılmasına Yönelik Öneriler” başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler.

51 bildirinin sunulduğu sempozyumda eş zamanlı olarak 3 salonda sunumlar gerçekleştirildi. Sempozyum üç gün sürdü.

Sempozyumun basına yansımaları için:

http://www.iha.com.tr/kirsehir-haberleri/bilgi-uretimi-ve-bilim-politikalari-uluslararasi-sempozyumu-basladi-kirsehir-1853614/

http://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/13705512-turkiyede-bilgi-uretimi-ve-bilim-politikalari-uluslararasi-sempozyumu

http://www.iha.com.tr/kirsehir-haberleri/bilgi-uretimi-ve-bilim-politikalari-sempozyumu-sona-erdi-kirsehir-1855755/

http://m.iha.com.tr/ankara-haberleri/turkiyede-bilgi-uretimi-ve-bilim-politikalari-uluslararasi-sempozyumu-sona-erdi-ankara-1857906/