Bilim Dili Olarak Türkçe


Bilim Dili Olarak Türkçe

28 Haziran 2023

2017 yılının “Türk Dili Yılı” ilan edilmesi hasebiyle; Atatürk Araştırma Merkezince düzenlenen tüm bilimsel faaliyetlerin (sempozyum, kongre, konferans, panel, proje vb.) ve ATAM Dergisi’nin dili TÜRKÇEDİR.

Türkçe konuşan ülkelerin bilim insanları bildiri, makale, proje vb. bilimsel başvurularını; Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan dilleri ile yapabilirler.

Türkiye’den katılan bilim insanlarının ilmî etkinliklerimize başka dilden başvuruları kabul edilmeyecektir.

Diğer ülkelerin bilim insanları kendi ana dillerinde başvurabilirler.

Tüm araştırmacı, akademisyen ve bilim insanlarına saygı ile duyurulur.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı