Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nce Başkanımız Prof.Dr. M. Ali BEYHAN’a Fahri Doktora Ünvanı Verildi


Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nce Başkanımız Prof.Dr. M. Ali BEYHAN’a Fahri Doktora Ünvanı Verildi

28 Haziran 2023

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü’nce Başkanımız Prof.Dr. M. Ali BEYHAN’a Fahri Doktora Ünvanı Verildi

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi A.A. Bakınov adına Tarih Enstitüsü tarafından Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ali BEYHAN’a Fahri Doktora ünvanı verildi.
Fahri doktora diploması Azerbaycan’ın ilk başkenti tarihi Gence kentinde yapılan VIII. Uluslararası Atatürk Kongresinin açılış töreninde, Azerbaycan Şeki Milletvekili ve Tarih Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Yakup Mahmudov tarafında tevdi edildi. Prof.Dr. Yakup Mahmudov diploma tevdi töreninde yaptığı konuşmada; Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinde Atatürk Araştırma Merkezi ve Tarih Enstitüsü işbirliğinin önemli katkı sağladığını, her iki ülkenin bilimsel ortaklığının altyapısını oluşturmada bu iki kurumun ortak çalıştığını, birlikte Ortak Türk Tarihi ve Türk meşhurları çalışmasının sonuçlanmak üzere olduğunu, Türk devlet ve topluluklarının ortak tarihini Türk dünyası tarihçileri ile birlikte hazırladıklarını ifade etti.
Mahmudov, Türk dünyasının ortak kültür ve tarih bilincinin geliştirmesini amaçlayan bu çalışmanın tamamen yerli tarihçilerin kendi öz tarihlerini, kendi gözüyle araştırıp yazmasına kadim dostum Prof.Dr. M.Ali Beyhan’la birlikte ortam hazırladık dedi. Atatürk Araştırma Merkezi ile Çanakkale Savaşlarının 100.yılı, VIII. Atatürk Kongresi gibi bir çok çalışmayı birlikte yürüttüklerini belirterek, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı değerli tarihçi ve bilim adamı Prof.Dr. Mehmet Ali Beyhan’a Azerbaycan Tarih Enstitüsü bilim kurulunca Fahri Doktora Ünvanı verilmesi kararının oy birliği ile alındığını belirtti.