Atatürk’ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı


Atatürk’ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı

26 Haziran 2023

“Atatürk’ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı” adlı eser, Batı’da ve Türkiye’de Milliyetçilik Kavramının Ortaya Çıkışı ve Atatürk’ün Türklük ve Milliyetçilik Anlayışı başlıklarını taşıyan 2 ana bölümden oluşmaktadır.

İlk bölümde Batı’da ve Türkiye’de milliyetçilik kavramının ortaya çıkışı ile birlikte Türk milliyetçiliğinin dayandığı temel unsurlar ve Türk milliyetçiliğinin insani ve evrensel yönü ele alınmıştır. Devamında Osmanlı Devleti’nde ve Rus işgaline uğrayan Türk ülkelerinde başlayan Türklük ve Türkçülük hareketleri detaylı bir şekilde aktarılırken Batı milliyetçiliğinin sömürgeciliğe dönüşmesi ve bunu karşısında Türk milliyetçilerinin sömürgeci emperyalizme karşı mücadelesi incelenmiştir.

İkinci bölümde Lozan Barış Antlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu,

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı ve Türklük hakkındaki görüşleri, Türk milliyetçiliğinin özellikleri ve Anayasalarımızda yer alan milliyetçiliğin tarifleri ayrıntılı bir şekilde analiz edilmiştir.

Eserde, Türk milliyetçiliğinin uygulanışı sırasında barışçı, insancıl, inkılâpçı, lâik, dine saygılı ve birleştirici yönü belgeleriyle ortaya konmuştur.