Atatürk’ün Elazığ’a Gelişinin 77.Yıldönümü Anısına – Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi / International Congress of Elazığ From the Past to the Present (17-19 Kasım / November 2014)


Atatürk’ün Elazığ’a Gelişinin 77.Yıldönümü Anısına – Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi / International Congress of Elazığ From the Past to the Present (17-19 Kasım / November 2014)

28 Haziran 2023

DUYURU III

Elazığ Valiliği himayelerinde; Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara Elazığ Kültür Derneği, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı ve Elazığ Dernekler Federasyonu iş birliği ile 17-19 Kasım 2014 tarihleri arasında  Atatürk’ün Elazığ’a Gelişinin 77. Yıldönümü Anısına Elazığ’da düzenlenecek olan “Tarihten Günümüze Elazığ Kongresi” programı tüm katılımcılara gönderilmiştir. Kongreye Elazığ dışından gelecek katılımcıların konaklama rezervasyonları yapılmış durumdadır.   Otel iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Otel’e en erken giriş 16 Kasım, en geç ayrılış 19 Kasım 2014’tür.

Elazığ’a kara yolu ile gelecek olan katılımcılar seyahat planlarını kendileri yapacaklar, yol giderleri Merkezimizce ödenecektir. Uzak olan illerden hava yolu ile seyahat edecek sayın katılımcılarımızın biletleri Merkezimiz tarafından görevlendirilen turizm firması tarafından temin edilerek ilgililerin e-posta adreslerine  iletilmiştir.

Kongrede buluşmak dileğiyle…

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Otel  Bilgileri:

Akgün Elazığ Otel

Adres: Çayda Çıra Mah. Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi, No: 20, Bahçelievler, Merkez,

Elazığ / TÜRKİYE

Tel: (0424) 248 2000 (15 hat)

KONGRE PROGRAMI

KONGRE ÇAĞRISI

Elazığ  Valiliği  himayelerinde;  Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Fırat Üniversitesi Rektörlüğü, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Ankara Elazığ Kültür Derneği, Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı ve Elazığ Dernekler Federasyonu iş birliği ile 17-19 Kasım 2014 tarihleri arasında “17 Kasım Atatürk’ün Elazığ’a Gelişinin 77. Yıldönümü Anısına – Tarihten Günümüze Elazığ” konulu Uluslararası bir Kongre düzenlenecektir.

Binlerce yıllık kültür ve uygarlıkların topraklarında harmanlandığı Elazığ kenti, Doğu Anadolu ve Türkiye’nin önemli bir tarih ve kültür merkezi konumundadır. M.Ö. 2000’li yıllarda Doğu Anadolu’ya yerleşen Hurriler’den başlayarak Hititler, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Çubukoğulları, Artukoğulları, Selçuklular ve Osmanlı Devleti Elazığ kentinin üzerinde barındırdığı uygarlıklardan belli başlılarıdır. Elazığ şehrinin örf, adet, gelenek ve görenekleri, törenleri, türkü ve manileri, halk tecrübesini yansıtan halk hekimliği, geleneksel el sanatları ve halk oyunları, mutfağı vb. milli kültür içinde kendine has nitelikleriyle çok özel bir yer almıştır.

Elazığ bugün kültürel ve tarihi değerlerinin yanı sıra turistik değerleri, gelişmekte olan ticaret ve sanayi hayatı, zengin maden yatakları ve doğal güzellikleri ile bölgenin hızla kalkınmakta olan önemli şehirlerinden biridir.

Kongre çerçevesinde, Elazığ kenti ve yöresi ile ilgili her türlü tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve çevresel konuların akademik bir anlayış ile ele alınması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra, Elazığ şehrinin tanıtımına katkı sağlanması ve kentin mevcut sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunlardan yola çıkarak çözümleri için yeni stratejilerin geliştirilmesi ve vizyon oluşturulması da hedeflenmektedir.

İlgili akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesine vesile olacak bu Kongrenin, Elazığ kenti ile ilgili bilgi üretimine katkı sağlaması, yeni bakış açıları oluşturması ve karar vericilere bilimsel bilgi desteği sunması beklenmektedir.

Bildiri özetlerinin, araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda, kongrede yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Kongrenin genel çerçevesine uyulması ve ana tema dışına çıkılmaması şartıyla farklı konular da teklif edilebilir.

Bildiri Konuları;

Geçmişte Harput

 • Cumhuriyet Öncesinde Harput ve Elazığ
 • Harput’tan Mezreye İniş Sebepleri ve Sonuçları
 • Cumhuriyet Döneminde Harput ve Elazığ
 • Atatürk’ün Elazığ’a Gelişi

Tarihten Günümüze Verilerle Elazığ

 • Sanayi
 • Ticaret ve Hizmet
 • Tarım
 • Nüfus ve Demografi
 • Gelir, Tüketim ve Yoksulluk
 • Eğitim, Kültür, Spor ve Turizm
 • Sağlık ve Sosyal Koruma
 • Ulaştırma ve Haberleşme

Elazığ’da Sosyal Yapı ve Değişim
Kent Hayatı ve Yaşanabilirlik
Elazığ ve Depremsellik
Tarihten Günümüze Elazığ’da Ekonomik Gelişmeler

 • Elazığ ve Kamu Yatırımları
 • Elazığ ve Özel Sektör Yatırımları
 • Elazığ Ekonomisine Yön Veren Sektörler

Geçmişten Günümüze Harput Mimarisi

Elazığ ve Geleceğe Yönelik Perspektifler

Kongreye katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz.

Kongreye katılmak isteyen bilim insanlarının başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini elazigkongresi@atam.gov.tr adresine mesai bitimine kadar göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Kongre Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci bir duyuru yapılacaktır.

 Kongreye katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Elazığ Valiliği

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Fırat Üniversitesi Rektörlüğü

Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Ankara Elazığ Kültür Derneği

Elazığ Kültür ve Tanıtma Vakfı

Elazığ Dernekler Federasyonu 

INTERNATIONAL CONGRESS OF ELAZIĞ FROM THE PAST TO THE PRESENT (17-19 NOVEMBER 2014/ELAZIĞ)

KONGREYE KATILIM KOŞULLARI

TAM METİN YAZIM KURALLARI

KONGRE KURULLARI VE İLETİŞİM

BAŞVURU FORMU

KONGRE TAKVİMİ

KONGRE AFİŞİ