Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun.


Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun.

29 Haziran 2023

30 Ekim 1918’de Osmanlı Devleti ile itilaf devletlerinin Mondros Mütarekesi’ni imzalamalarının ardından Mustafa Kemal Paşa, Yıldırım Orduları Grubu ile 7. Ordu’nun kaldırılması üzerine İstanbul’a gelmiş, bir süre burada çalışmalarına devam ettikten sonra 9. Ordu Müfettişliği görevi ile Samsun’a hareket etmişti.

Samsun’a ulaştıktan sonra, İzmir’in işgalini protesto etmiş ve itilaf devletlerine karşı protestolar ve mitingler düzenlenmesini teşvik etmişti. 22 Haziran 1919’da Amasya Genelgesi ile vatanın bütünlüğünün tehlikede olduğu, İstanbul hükûmetinin üzerine düşen görevi yerine getirmediği, milletin istikbalini, milletin azim ve kararının kurtaracağı, ülkenin durumunu dünyaya duyurmak için “millî bir kurulun varlığının gerekli olduğu” ifade edilmişti. 23 Temmuz 1919’da Erzurum Kongresi ile Heyet-i Temsiliye kurulmuş ve hükûmet işlerinin Meclis denetiminde gerçekleşebilmesi için Osmanlı Mebusan Meclisinin hemen toplanması karara bağlanmıştı.

İstanbul hükûmeti ile Heyet-i Temsiliye arasında 20-22 Ekim 1919 tarihinde Amasya’da yapılan görüşmelerde Mebusan Meclisinin Anadolu’da emin bir yerde toplanması karara bağlandı. Ancak Salih Paşa, görüşmelerde alınan kararlardan yalnızca Mebusan Meclisinin toplanması kararını hükûmete kabul ettirebilmişti. Ardından Mustafa Kemal Paşa, kolordu kumandanlarıyla Sivas’ta bir değerlendirme toplantısı yapmış ve Heyet-i Temsiliyenin batı illerine yakın bir yerde olması gerektiği fikrinde mutabık kalınmıştır. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları, 18 Aralık 1919 günü Sivas’tan Ankara’ya gitmek üzere ayrılmış ve Kayseri-Kırşehir güzergâhını takip ederek 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelmiştir. Heyet, Ankara halkının sevgi gösterileriyle karşılanmıştır.

Siyasi ve askerî durumu daha yakından izleyebilmek, millî cephelerle yakından temas kurabilmek amacıyla tercih edilen Ankara, o tarihten sonra Millî Mücadele’nin, istiklal davasının ve millet egemenliğinin merkezi olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa, 27 Aralık 1919’dan 23 Nisan 1920’ye kadar yaklaşık dört ay Ziraat Mektebinde ikamet etmiş ve kurulan bir telgrafhane vasıtasıyla bütün yurtla temas kurmuştur.

Mustafa Kemal Paşa burada cephelerin, millî teşkilatın sevk ve idare işleriyle ilgilenirken bir taraftan da Mebuslar Meclisine seçilen milletvekilleri ile görüşmeler yapmış, kaleme aldığı Misak-ı Millî (Ulusal Ant) metnini milletvekillerine vererek takip edecekleri yolu işaret etmiştir. Daha sonraki süreçte Millî Mücadele’yi yürütmekte Mustafa Kemal Paşa’nın meşruiyet kaynağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da toplanmış; yeni devletin yönetimi burada üstlenilmiştir.

Millî Mücadele’nin önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 102. yıl dönümünü kutluyor; Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz.