Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine (1920-1947) Türk-Rus İlişkileri Uluslararası Çalıştayı


Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine (1920-1947) Türk-Rus İlişkileri Uluslararası Çalıştayı

26 Haziran 2023

ATATÜRK’TEN SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE (1920-1947) TÜRK-RUS İLİŞKİLERİ ULUSLARARASI ÇALIŞTAYI (ANKARA, 14-15 MAYIS  2010)

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği
Atatürk Kültür Merkezi
Atatürk Araştırma Merkezi

Amaç:Türk-Rus ilişkilerinin tarihi yüzlerce yıl önceye gitmekle birlikte; Mustafa Kemal’in 26 Nisan 1920’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükûmetine, emperyalist güçlere karşı işbirliği talebinde bulunuşu; Türkiye-Rusya diplomatik ilişkilerinin başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir.  2010 yılı, Türkiye ile Rusya’nın diplomatik ilişkilerinin başlangıcının 90. yılıdır.  Atatürk Döneminde büyük bir ivme kazanan Türkiye-Rusya ilişkileri, II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan olaylardan ve Soğuk Savaş Dönemi gerginliklerinden olumsuz bir şekilde etkilenmekle birlikte; tarihin derinliklerinden gelen siyasi ve coğrafi birliktelik sebebiyle Soğuk Savaş sonrası yeniden ivme kazanmıştır.

Rusya Federasyonu Büyükelçiliği,  Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilerin başlamasının 90. yılında, iki ülkenin bilim adamlarını bir araya getirerek, Türkiye ve Rusya arasındaki siyasi, askerî, diplomatik, ekonomik ve kültürel ilişkileri, “Atatürk’ten Soğuk Savaş Dönemine (1920-1947) Türk-Rus İlişkileri” ve  “Soğuk Savaş’tan Günümüze Türk-Rus İlişkileri” olarak, iki uluslararası çalıştayda ele almayı amaçlamaktadır.  İlki Ankara’da, ikincisi Petersburg’da yapılacak olan çalıştayda,  konuyla ilgili bir fotoğraf  sergisinin açılması ve   bir belgeselin hazırlanması da  planlanmaktadır.

Bildiri Konuları:

1.Türkiye-Rusya Siyasi İlişkileri
2.Türkiye-Rusya Diplomatik İlişkileri
3.Türkiye-Rusya  Ekonomik İlişkileri
4.Türkiye-Rusya Kültürel İlişkiler
5.Türkiye-Rusya İlişkilerine Ait Arşiv Malzemeleri ve Literatürü

Düzenleme Kurulu:

Prof. Dr. Osman Horata  (AKM Başkanı)
Prof. Dr. Cezmi Eraslan (ATAM Başkanı)
Sergey Koritskiy (Rusya Federasyonu Büyükelçiliği)
Dr. İlyas Kamalov (TTK)
Prof. Dr. Melek Özyetgin (A.Ü. DTCF)

Sekreterya:

İmran Baba (AKM Merkez Sekreteri)
Mustafa Çöhçe (ATAM Merkez Sekreteri)
Şebnem Ercebeci (AKM Uzmanı)
M. Alper Parlak (ATAM Uzmanı)

Katılım koşulları:

1. Çalıştayda, yeni bilgi ve yorumlar içeren, özgün, bilimsel bildirilerle çağrılı konferans, panel ve poster sunumlarına yer verilecektir.
2. Çalıştayın dili Türkçe ve Rusçadır. Çalıştay sırasında simultane tercüme yapılacaktır.
3. Yurtiçi katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından, yurtdışı katılımcıların ulaşım giderleri ise, katılımcılar tarafından karşılanacaktır. Katılımcıların ulaşım ücretlerini alabilmeleri için, kayıt sırasında biletlerinin asıllarını Çalıştay sekretaryasına teslim etmeleri gerekmektedir.

Tarih:
Mayısın ikinci haftası , Ankara,Milli Kütüphane

İletişim:
Atatürk Araştırma Merkezi
Ziya Bey Cad. No :19 Kat: 4 Balgat/Ankara
Tel: (0312) 284 34 18
Fax: (0312) 285 65 73
e-posta: turkrusiliskilericalistayi@gmail.com
Web adresi: www.atam.gov.tr