Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi kitabı raflarda yerini aldı


Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi kitabı raflarda yerini aldı

25 Haziran 2023

Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi (1923-1938) başlıklı eser Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları arasında yerini aldı. Kitap, okuyucusuna Atatürk’ün yurt dışı eğitimi ile ilgili görüş ve düşünceleri başta olmak üzere, yurt dışı eğitimin gerekçeleri, öğrenci ve alan seçiminde kullanılan yöntemler, yurt dışına gönderilen öğrencilerin ülkelere ve öğrenim-bilim dallarına göre dağılımları ve yurt dışı eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’de hangi kurumlarda görev aldıklarını ve bu eğitim yönteminin ülkeye getirilerini bilimsel kaynaklara dayalı bilgiler sunup bunları ayrıntılı bir biçimde analiz ediyor. Eserde ayrıca ‘Tanzimat’tan Cumhuriyet’in kuruluşuna yurt dışına öğrenci gönderme ihtiyacı nerede ve nasıl doğdu?’, ‘Cumhuriyet döneminde yurt dışı eğitim, modernleşmenin bir aracı mı?’, ‘Batı bilimini transfer amaçlı mıdır?’, ‘Batı medeniyetini olduğu gibi tanıma aracı mıdır?’, ‘Atatürk döneminde hangi alanlarda, hangi ülkelere ne kadar öğrenci gönderildi?’, ‘Yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti’ne katkıları ve üstlendikleri görevler nelerdir?’ sorularının cevaplarını bulmak mümkün.

Raflardaki yerini alan kitaba Atatürk Araştırma Merkezi’nin Ankara’daki satış mağazalarından ve resmi genel ağ sayfasındaki “e-mağaza”dan yüzde 50 indirimli ulaşılabilecek.

Haber kaynağı