Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim Temalı 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (01-04 Kasım 2018)


Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim Temalı 9. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (01-04 Kasım 2018)

28 Haziran 2023

ATATÜRK, CUMHURİYET VE EĞİTİM TEMALI 9. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU

01-04 Kasım 2018 – ANTALYA

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80.yılı ve başöğretmen unvanının verilişinin 90.yılı anısına Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu – Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği iş birliği ile 01-04  Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da “Atatürk, Cumhuriyet ve  Eğitim” temalı “9.Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR)” düzenlenecektir.

EYFOR’da Cumhuriyet dönemi boyunca eğitim ve uygulanan politikalar ele alınacaktır. Forumun 8-11 Kasım tarihlerinde yapılması nedeniyle Atatürk’ün hayatı, eğitim politikaları içinde özel oturumlar ve çalışmalar ele alınacaktır.

EYFOR platformu eğitim bilimleri ve yönetimi alanlarında akademik birikimler ile uygulama çalışmalarını buluşturan bir etkinlik niteliği taşımaktadır. Forumda bildirili oturumlar, çalıştaylar, paneller, söyleşiler, atölye çalışmaları ve açık oturumlar düzenlenecek olup EYFOR’a 10 ülkeden akademisyenler, eğitim yöneticileri, okul/kurum yöneticileri ve öğretmenler  bildirili ya da dinleyici olarak katılabileceklerdir. Eğitimcilere, illerindeki iyi uygulamaları poster bildiri olarak sunmaları için imkân verilecektir.

Forumun ana temaları çerçevesinde gönderilecek tebliğlerde, orijinal arşiv belgelerine dayalı yeni çalışmalar yanında, güncel eğitim politikaları ve akademik araştırma bulgularına ve yeni yorumlara öncelik verilmesi öngörülmektedir.

Gönderilecek bildirilerin seçiminde aşağıdaki başlıklara öncelik verilecek olmasına mukabil, bu ana başlıklar dışında, orijinal bulguları ve problematik meselelerin çözümüne yönelik yeni teori ve yorumları içeren tebliğler de değerlendirilecektir.

ANA TEMA

ATATÜRK, CUMHURİYET VE EĞİTİM

KONU BAŞLIKLARI

 • Maarif Kongreleri ve Şuralar
 • Atatürk Dönemi Eğitim Politikaları
 • Atatürk ve Eğitim Temalı Çalışmalar
 • Eğitimde Özgün Modeller (*)
 • Nitelikli bir Eğitim için Politika ve Stratejiler.
 • Eğitim ve Öğretimde Nitelik için BIT Kullanımı
 • Kaynaştırma Eğitimi –Birlikte Öğrenme
 • Öğretmen Yetiştirme Politikaları
 • Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi ve Uygulama
 • Öğretmen Yeterlikleri
 • Meslek Eğitimi ve İstihdam
 • Endüstri 4.0 ve Eğitime Yansımaları
 • Eğitimde Kodlama ve Robotik Uygulamalar
 • Yükseköğretim Çalışmaları
 • Türk Dünyası İle İlgili Bölgesel Çalışmalar
 • Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 • Özel Eğitim
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 • Temel Eğitim
 • Yabancı Dil Eğitimi
 • Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimi
 • Eğitimde İyi Örnekler ( Poster Sunumları)
 • Diğer ( Eğitim Bilimlerinin konu alanını kapsayan farklı çalışmalar)

Foruma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda; yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek istiyoruz. Bildirilerde aranacak nitelikler ve başvuru formu ve diğer bilgiler www.eyfor.org  web sayfasında yer almaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 05 Mayıs 2018 mesai bitimine kadar http://www.eyfor.org/bildiri.html   adresinden bildiri yükleme formu üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Sempozyum Bilim Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

SEMPOZYUM KURULLARI

BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI

SEMPOZYUM TAKVİMİ