“Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim” Temalı 9.Uluslararası Eğitim Eğitim Yönetimi Formu 01-04 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlendi.


“Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim” Temalı 9.Uluslararası Eğitim Eğitim Yönetimi Formu 01-04 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlendi.

25 Haziran 2023

ATATÜRK, CUMHURİYET VE EĞİTİM  TEMALI 9. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ FORUMU

01-04 Kasım 2018 – ANTALYA

Atatürk’ün ebediyete intikalinin 80.yılı ve başöğretmen unvanının verilişinin 90.yılı anısına Merkezimiz ve Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) iş birliği ile 01-04  Kasım 2018 tarihlerinde Antalya’da “Atatürk, Cumhuriyet ve  Eğitim” temalı “9.Uluslararası Eğitim Yönetimi Formu (EYFOR)” düzenlendi.

EYUDER tarafından her yıl Kasım ayında düzenlemekte olan EYFOR’un bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirildi. Eğitimde nitelik geliştirme ve yenileşme çalışmalarında sürdürülebilirlik, katkı ve birikim sağlamak amacıyla düzenlenen EYFOR-9’da; eğitim alanına ilişkin kuram, politika ve uygulamalar disiplinler arası bir yaklaşım ve anlayış içinde tartışıldı. Ayrıca Cumhuriyet dönemi boyunca eğitim ve uygulanan politikalar ele alındı. Forum’un Atatürk’ü anma haftası öncesinde yapılması nedeniyle Atatürk’ün  eğitim politikaları özel oturumlar, Prof.Dr.İlknur GÜNTÜRKÜN KALIPÇI tarafından verilen  “Atatürk’ün Bilinmeyen Yönleri” konulu konferans ile ele alındı. Yine bununla ilgili olarak  Merkezimiz Arşivinden seçilerek oluşturulan resimler  “Atatürk Fotoğrafları”  adıyla forum süresince sergilendi.

EYFOR platformu eğitim bilimleri ve yönetimi alanlarında akademik birikimler ile uygulama çalışmalarını buluşturan bir etkinlik niteliği taşımaktadır. Forumda toplaş 89 oturumda 356 sözlü sunumun yapıldığı paralel oturumlara, çalıştaylara, panellere, söyleşilere, atölye çalışmalarına, açık oturumlara ve poster sunumlara “Atatürk, Cumhuriyet ve Eğitim” ana teması altında yer verildi.

10 ülkeden akademisyenler, eğitim yöneticileri, okul/kurum yöneticileri ve öğretmenlerin katıldığı EYFOR 9’da  eğitimcilere, illerindeki iyi uygulamaları poster bildiri olarak sunmaları imkânı tanındı. Bunun yanında Forumun ana temaları çerçevesinde  orijinal arşiv belgelerine dayalı yeni çalışmaların  yanında,  güncel eğitim politikaları ve akademik araştırma bulgularına ve orijinal bulguları ve problematik meselelerin çözümüne yönelik yeni teori ve yorumları içeren tebliğler sunuldu.

PROGRAM